IT

Poziv IT industrije na ublažavanje klimatskih promena

Na samitu Ujedinjenih nacija sa temom klimatskih promena, u Kopenhagenu, Udruženje danskih IT kompanija bilo je domaćin “Green IT” debate gde je sedam vodećih IT kompanija pozvalo na akciju u cilju ublažavanja klimatskih promena

Catherine Wall and Alison Reilly it@cork, pictured with Gemma Kelleher of the Irish Examiner launching the Green IT conferenceU toku samita Ujedinjenih nacija u Kopenhagenu, Udruženje danskih IT kompanija organizovalo je Green IT panel debatu u saradnji sa kompanijama Cisco, Dell, Fujitsu, HP, Intel, Konica Minolta i Microsoft kako bi se diskutovalo o ulozi i mogućnostima tehnologije u borbi protiv klimatskih promena. Bilo je reči i o odgovornosti koju je svaka od njih preuzela da bi se minimizovao efekat karbonskog otiska (carbon footprint) koji proizvodi IT industrija.

U toku debate, naglašen je značaj IT industrije u ublažavanju klimatskih promena kroz ponudu novih rešenja različitim industrijskim sektorima, uključujući transport i konstruisanje, gde pametna tehnologija ima stvarni potencijal da umanji karbonsku emisiju.

Na panelu se raspravljalo o prednostima razvoja pametne tehnologije koja se odnosi na električnu mrežu kako bi se osiguralo da nema nepotrebnog rasipanja energije, kao i o ulozi IT kompanija u iznalaženju efektivnih načina komunikacija na velikim udaljenostima. Pre svega, misli se na razvoj telekomunikacija, tehnologije koja može umanjiti emisiju ugljeničnih jedinjenja kroz smanjenje potrebe za službenim putovanjima.

Panelisti su istakli svoju ulogu u obezbeđenju i razvoju energetski-efikasnih IT rešenja. Pored toga, založili su se za to da vlade prepoznaju i nagrade inovacije i istraživanja u IT sektoru kako bi se bolje ispratio razvoj i primena energetski i klimatski bezbednih rešenja obezbeđenih od strane IT kompanija.

Kompanije su se obavezale na smanjenje sopstvenog karbonskog otiska kroz brigu o efikasnosti sopstvenih aktivnosti i nastavak rada na obezbeđivanju energetski efikasnih tehnologija za svoje korisnike.

Kompanije koje su učestvovale u panelu usaglasile su se sa sledećim zaključkom:

“Odgovornost ublažavanja klimatskih promena počiva na svakom od nas. Ne treba da čekamo na dogovor na globalnom nivou kako bi počeli sa pozitivnim promenama u našim organizacijama. U tom duhu, Cisco, Dell, Fujitsu, HP, Intel, Konica Minolta i Microsoft posvećeni su efikasnosti u sopstvenim aktvnostima i razvoju energetski efikasnih proizvoda i usluga namenjenih našim korisnicima. Pored toga, pozivamo sve vlade sveta da primene mere koje će olakšati razvoj i primenu pametnih tehnologija kako bi se osiguralo da efikasnost koju nude IT kompanije može da se realizuje. Moramo početi da delamo sada.”

Intel

Lorie Wigle diektor, kancelarija programa “Eco-Technology”

Lorie Wigle direktorka programa “Eco-Technology” izjavila je: “Nastavljajući sa poštovanjem Mureovog zakona, mi značajno unapređujemo performanse naših procesora, po jedan vat sa svakom novom generacijom. Intel je na putu da ostvari svoj cilj smanjenja karbonskog i energetskog otiska kroz smanjenje emisija gasova za 30 odsto po jedinici proizvodnje za period od 2004. do 2010. godine.”

“Intel je pokrenuo “Intel Open Energy” inicijativu koja za svoj cilj ima promociju otvorenih standarda koji će omogućiti pametniju isporuku energije. Inicijativa će uključivati integraciju i obnovljivih izvora energije, pametne mreže, pametne zgrade i unaprediti pristup potrošača informacijama o sopstvenoj potrošnji energije. U tom cilju, istraživači Intelovih laboratorija iznalaze nove načine i tehnologije detekcije, izračunavanja, komunikacije i skladištenja energije koje će omogućiti samoodržive, jednostavne za korištenje i bezbedne mikro mreže.”

Intel poziva na akciju

Lorie Wigle, direktorka kancelarije programa “Eco-Technology” naglasila je: “Vlade moraju primenjivati politiku koja stimuliše i oslobađa pun potencijal inovacija kako bi se uhvatili u koštac sa izazovima klimatskih promena.”

Za više informacija, posetite www.greenitpanel.com

Leave a Reply