IT

Poziv na javnu raspravo o novim medijskim zakonima

Medijska koalicija u četvrtak 25. septembra u Novom Sadu (Medija centar 11h) organizuje javnu raspravu o novim medijskim zakonima koji donose brojne novine za medije i novinare, ali i građane.

Da li će i u kojoj meri definisanje javnog interesa i sufinansiranje medija u skladu sa njim, kao i povlačenje države iz vlasništvima u medijima unaprediti medijsku scenu? Koje su mogućnosti a koji izazovi koji nas očekuju tokom implementacije seta medijskih zakona? Ovo su neka od pitanja koja će se tretirati tokom našeg okruglog stola.

Javna rasprava pod nazivom „Novi medijski zakoni – šanse i izazovi” organizuje se u okviru Kampanje za medijsku pismenost Medijske koalicije koju podržava Američka agencija za međunarodni razvoj (USAID) sa ciljem podizanja svesti javnosti o slobodnom i odgovornom novinarstvu i njegovoj važnosti za demokratizaciju društva.

mediji

Medijska koalicija je neformalno partnerstvo pet medijskih organizacija: Nezavisno udruženje novinara Srbije (NUNS), Udruženje novinara Srbije (UNS), Nezavisno društvo novinara Vojvodine (NDNV), PU Asocijacije lokalnih nezavisnih medija ”Lokal pres” i Asocijacije nezavisnih elektronskih medija (ANEM).

Javna rasprava “Novi medijski zakoni – šanse i izazovi“

Mesto: Medija centar Vojvodine, Zmaj Jovina 3/I, Novi Sad, četvrtak 25. septembar 2014. Početak: 11 časova

Uvodničari:

– Slaviša Grujić, potpredsednik Pokrajinske vlade i sekretar za kulturu i javno informisanje AP Vojvodine

– Saša Mirković, državni sekretar u Ministarstvu kulture i javnog informisanja Republike Srbije

– Žužana Serenčeš, medijska analitičarka

– Vukašin Obradović, predsednik Nezavisnog udruženja novinara Srbije

Moderator:

Dinko Gruhonjić, predsednik Nezavisnog društva novinara Vojvodine

Tematski okviri:

Šta novi medijski zakoni donose građanima, a šta medijima i novinarima?

Definisanje javnog interesa u sferi informisanja – mediji u službi građana

Uloga i odgovornost svih nivoa vlasti u ostvarenju javnog interesa u oblasti informisanja

Informisanje na jezicima nacionalnih manjina u kontekstu implementacije novih medijskih zakona

One thought on “Poziv na javnu raspravo o novim medijskim zakonima

 1. Dejan R. Popovic, dipl. inz.

  Javni interes u oblasti javnog informisanja i javnih medijskih servisa odredjen je u Zakonu o javnom informisanju i medijima (clan 15) i Zakonu o javnim medijskim servisima (clan 7), dok u Zakonu o elektronskim medijima nema ni reci kako o javnom interesu tako i privatnom interesu, iako je Zakonom o javnom informisanju i medijima (clan142) ptredvidjena obavezna privatizacija odredjenih medijskih organizacija. Rec “javnost” se u ovim zakonima verovatno upotrebljava u smislu stanovništva, uključujući državne organe i organizacije.

  Da se podsetimo. Prema clanu 15. stav 1. Zakona o javnom informisanju i medijima, javni interes u oblasti javnog informisanja je:

  1) istinito, nepristrasno, pravovremeno i potpuno informisanje svih građana Republike Srbije;

  2) istinito, nepristrasno, pravovremeno i potpuno i nformisanje na maternjem jeziku građana Republike Srbije pripadnika nacionalnih manjina;

  3) informisanje na srpskom jeziku pripadnika srpskog naroda koji žive van teritorije Republike Srbije;

  4) očuvanje kulturnog identiteta srpskog naroda i nacionalnih manjina koje žive na teritoriji Republike Srbije;

  5) informisanje inostrane javnosti na stranim jezicima kada je to od interesa za Republiku Srbiju;

  6) informisanje osoba sa invaliditetom i drugih manjinskih grupa;

  7) podrška proizvodnji medijskih sadržaja u cilju zaštite i razvoja ljudskih prava i demokratije, unapređivanja pravne i socijalne države, slobodnog razvoja ličnosti i zaštite dece i mladih, razvoja kulturnog i umetničkog stvaralaštva, razvoja obrazovanja, uključujući i medijsku pismenost kao deo obrazovnog sistema, razvoja nauke, razvoja sporta i fizičke kulture i zaštite životne sredine i zdravlja ljudi;

  8) unapređivanje medijskog i novinarskog profesionalizma.

  S druge strane, po clanu 7. Zakona o javnim medijskim servisima, javni interes, u skladu sa Zakonom o javnom informisanju i medijima, koji javni medijski servis ostvaruje kroz svoje programske sadržaje, je:

  1) istinito, blagovremeno, potpuno, nepristrasno i profesionalno informisanje građana i omogućavanje slobodnog formiranja i izražavanja mišljenja slušalaca i gledalaca na teritoriji Republike Srbije, autonomne pokrajine i lokalne samouprave;

  2) poštovanje i predstavljanje osnovnih ljudskih prava i sloboda, demokratskih vrednosti i institucija i unapređivanje kulture javnog dijaloga;

  3) poštovanje privatnosti, dostojanstva, ugleda, časti i drugih osnovnih prava i sloboda čoveka;

  4) poštovanje i podsticanje pluralizma političkih, verskih i drugih ideja i omogućavanje javnosti da bude upoznata sa tim idejama, ne služeći i nteresima pojedinih političkih stranaka i verskih zajednica, kao ni bilo kom drugom pojedinačnom političkom, ekonomskom, verskom i sličnom stanovištu ili interesu;

  5) zadovoljavanje potreba u informisanju svih delova društva bez diskriminacije, vodeći računa naročito o društveno osetljivim grupama kao što su deca, omladina i stari, manjinske grupe, osobe sa invaliditetom, socijalno i zdravstveno ugroženi i dr.;

  6) zadovoljavanje potreba građana za programskim sadržajima koji obezbeđuju očuvanje i izražavanje kulturnog identiteta kako srpskog naroda tako i nacionalnih manjina, vodeći računa da nacionalne manjine prate određene programske celine i na svom maternjem jeziku i pismu;

  7) nepristrasno obrađivanje političkih, istorijskih, privrednih, socijalnih, zdravstvenih, kulturnih, obrazovnih, naučnih, ekoloških i drugih pitanja, omogućavajući ravnopravno sučeljavanje različitih stanovišta;

  8) besplatno i jednako predstavljanje političkih stranaka, koalicija i kandidata koji imaju potvrđene izborne liste za republičke, pokrajinske ili lokalne izbore, u vreme predizborne kampanje;

  9) afirmisanje nacionalnih kulturnih vrednosti srpskog naroda i nacionalnih manjina koji žive u Republici Srbiji, kao i zbližavanja i prožimanja njihovih kultura;

  10) razvoj medijske pismenosti stanovništva;

  11) proizvodnja domaćeg dokumentarnog i igranog programa;

  12) blagovremeno obaveštavanje o aktuelnim zbivanjima u svetu i o naučnim, kulturnim i ostalim civilizacijskim dostignućima;

  13) unapređivanje opšteg obrazovanja, zdravstvenog obrazovanja i obrazovanja u ve zi sa zaštitom životne sredine;

  14) razvijanje kulture i umetničkog stvaralaštva;

  15) negovanje humanih, moralnih, umetničkih i kreativnih vrednosti;

  16) zadovoljavanje zabavnih, rekreativnih, sportskih i drugih potreba građana;

  17) informisanje naših građana u inostranstvu, kao i pripadnika srpskog narod koji živi van teritorije Republike Srbije;

  18) predstavljanje kulturnog nasleđa i umetničkog stvaralaštva u zemlji i inostranstvu;

  19) informisanje inostrane javnosti o događajima i pojavama u Republici Srbiji.

  Ako se uporede osam tacaka o javnom interesu iz prvog zakona sa 19 tacaka iz drugog, vidi se da javni interers iz drugog zakona i nije bas potpuno uskladjen sa jevnim interesom iz prvog, “krovnog” zakona. Nije lako ostvariti sve pobrojane zakonske javne interese, bez ostvarivanja privatnog (komercijalnog) interesa. U Zakon o elektronskim medijima bilo je potrebno i dovljno, po mom misljenju, navesti samo javne interesie iz tacke (12) Preambule (Recitala) Direktive o audio vizuelnim medijskim uslugama (2010/13/EU).

Leave a Reply