IT

Praksa je prvi korak na putu do zaposlenja

Case Study Show, jedna od najznačajnijih studentskih manifestacija u Srbiji pruža priliku studentima da se upoznaju sa poslovanjem velikih internacionalnih kompanija, ali i da steknu svoja prva radna iskustva kroz prakse. Tako su studenti FON-a i prošlogodišnji članovi tima za rešavanje studije slučaja kompanije Japan Tobacco international, Miomir Živadinović i Aleksandra Zistakis, ušli u program jednogodišnje stručne prakse u ovoj kompaniji. U okviru prakse oni koriste priliku da steknu svoje prvo profesionalno iskustvo.

„Prošle godine Case Study Show mi je pružio priliku da posetim JTI fabriku u Senti i da vidim kako se upravlja procesima u proizvodnji. Zahvaljujući učešću na ovoj manifestaciji, danas sam na stručnoj praksi u odeljenju marketinga u Beogradu, gde svakodnevno primenjujem znanje stečeno na fakultetu i stičem nova praktična znanja, pripremajući se za uspešnu poslovnu karijeru.” – reči su Miomira Živadinovića, studenta na praksi u kompaniji Japan Tobacco International.

Govoreći o manifestaciji Case Study Show, Katerina Lapšinova, direktorka za ljudske resurse Japan Tobacco International za Zapadni Balkan, istakla je: „Stručna praksa u kompanijama najbolji je način da se studenti upoznaju sa realnim poslovnim okruženjem i steknu dragoceno iskustvo koje im je osnova za dalji profesionalni uspeh. Praksa je i prvi korak na putu do zaposlenja mladih stručnjaka jer je to način da se njihovi potencijalni poslodavci upoznaju sa njihovim trudom, zalaganjem, profesionalnim i ličnim karakteristikama. ”

Projekat Case Study Show pokrenut je 2007. godine i sastoji se u tome da vodeće kompanije na našem tržištu zadaju studentima studije slučaja iz oblasti svog poslovanja. Studenti koji su odabrani na osnovu svojih biografija u grupama od 4 člana rešavaju zadatu studiju slučaja kompanije koja učestvuje u projektu.

O ovogodišnjem zadatku – Znate li šta je Kaizen?

Kaizen je japanska poslovna filozofija i način upravljanja preduzećem usmeren ka stalnom napredovanju. Jedno od osnovnih načela Kaizena kaže da nijedan dan u kompaniji ne sme proći bez ikakvog, makar i najmanjeg napretka. Sledeći duh Kaizen-a, JTI je u regionu Zapadnog Balkana pokrenuo projekat „Kutija za predloge” (Suggestion box). Svaki zaposleni može da pošalje svoju ideju o unapređenju poslovanja popunjavanjem formulara i ubacivanjem u „Kutiju za predloge”.

Kako bi projekat „Kutija za predloge” još više doprineo razvoju i poboljšanju poslovanja kompanije neophodno ga je stalno unapređivati, pa su studenti imali zadatak da predlože načine na koje bi kompanija mogla dodatno da motiviše svoje zaposlene da šalju ideje. Ukupno 5 timova je predstavilo svoja rešenja, a neka od najzanimljivijih bila su:

  • Organizovanje zabave pod nazivom “Veče ideja” za koju će papir sa predlogom zaposlenog biti ulaznica,
  • Postavljanje „Kaizen table” na vidnom mestu u kompaniji na kojoj će zaposleni moći da svojom rukom ispisuju ideje,
  • Formiranje specijalnog “Kaizen tima” koji bi se bavio razgovorima sa zaposlenima, motivacijom “1na 1” itd,
  • Postavljanje “Kaizen teme” svakog meseca,
  • Unapređivanje sistema nagrađivanja putovanjima, dodatnom edukacijom, seminarima I sl.

 

Leave a Reply