Događaji · IT

Predlog za organizaciju sajma informatiku na Beogradskom sajmu

Udruženje informatičke delatnosti Privredne komore Srbije razmatrao je predlog za organizaciju sajma informatike  na Beogradskom sajmu.

U diskusiji je ocenjeno da je neophodno obnoviti sajam informatike kako bi veliki broj građana mogao da upozna najnovija dostignuća u informatici i stvore uslovi za afirmaciju najvećih  domaćih  dostignuća u informatici. Učesnici skupa su podržali  inicijativu za obnovu sajma informatike  s tim što bi prethodno trebalo sačiniti i verifikovati koncept obnove sajma.

U toku izrade koncepta potrebno je konsultovati i pitati najveće IT kompanije, šta one očekuju od sajma informatike. Sajam informatike bi mogao da se održi već naredne 2009. godine. Inicijatori obnove sajma informatike treba da budu Beogradski sajam i zainteresovane IT kompanije u okviru Privredne komore Srbije.

 

Leave a Reply