Događaji · E-servisi · IT

Prednosti i ograničenja za elektronsko poslovanje u Srbiji

Evropski pokret Srbija i Nacionalni konvent o Evropskoj uniji organizivali su početkom aprila u Narodnoj skupštini Republike Srbije, zasedanje posvećeno razmatranju: „Prednosti i ograničenja za elektronsko poslovanje u Srbiji“. Radom skupa je rukovodila prof. dr Marijana Vidas Bubanja. Diskusiji su predhodila uvodna izlaganja.

Prof. dr Borislav Jošanov, je u izlaganju „Osnovni koncepti elekrionskog poslovanja u svetu i Srbiji“ ukazao da je: u svetu obrt u elektroskoj trgovini B2B, sedam puta veći nego u B2C, u Srbiji je broj korisnika Interneta (33%) skoro duplo manji nego u zemljama EU i da priprema mladih menadžera za elektronsko poslovanje nije na zavidnom novou.

Nikola Marković, predsednik Društva za informatiku Srbije, je govorio o „Stanju zakonske regulative za potrebe elektronskog poslovanja u Srbiji“ i podsetio da: još uvek nije usvojen Zakon o elektronskom dokumentu i Zakon o elektronskoj trgovini, da praktično nema elektronskih servisa, da su se dosada pretežno ignorisala mišljenja stručne javnosti o predlozima propisa, da se sporo sprovode usvojeni propisi i da u velikom delu političke javnosti ne postiji razumevanje za razvoj elektronskog poslovanja. Ipak, postupno, ali veoma sporo stvara se pravni osnov za razvoj elektronskog poslovanja i u Srbiji, zaključio je Marković.

Aleksandar Birovljev, iz kompanije „eDućan“ predstavio je „Iskustva i praksu e-poslovanja u Srbiji“. On je podsetio da se u Severnoj Americi 74% i u zemljama EU 48% trgovine, obavlja u formi – elektronske trgovine i da se u Srbiji ogromno zaostaje u razvoju elektronske trgovine. Prikazujući stanje, opisao je propisane procedure koje se, iako neadekvatne, ipak primenjuju za elektronsku trgovinu i koje destimulišu njenu primenu. Za administraciju, za potrebe oko 4.000 kupovina, potrošeno je 6 tona hartije. „eDućan“ je razvio i besplatno ponudio svim kompanijama veb prezentaciju za e-trgovinu i za godinu dana interes je pokazalo samo 16 kompanija.

U diskusiji je istaknuta potreba da se: usvoji Strategija razvoja elektronskog poslovanja, unapredi informisanost i obrazovanje za korišćenje elektronskog poslovanja, ubrza proces usvajanja potrebnih propisa, gradi interoperabilnost kao uslov za razvoj elektronskih servisa i dr. Organizatori će preporuke sa skupa uputiti nadležnim organima.

Leave a Reply