E-servisi · IT

Predstavljanje projekta uvođenja koncepta E-uprave u grad Beograd

U petak, 18. januara, u 12 časova, u zgradi Gradske uprave Beograda u Ulici 27. marta (sala za multimedijalne sastanke), ministar za državnu upravu i lokalnu samoupravu Milan Marković i v.d. gradonačelnika Beograda Zoran Alimpić predstaviće projekat uvođenja koncepta e-Governmenta u Beogradu.

O infrastrukturnim pretpostavkama implementacije e-Government koncepta govoriće Slobodan Karanović, direktor Zavoda za informatiku i statistiku, o naprednim infrastrukturama i PKI servisima Andrija Mitrović, načelnik IT odeljenja, a o aplikativnom rešenju matičnih knjiga Vesna Matejić, zamenik direktora ZIS-a.

Leave a Reply