Događaji · E-servisi · IT

Predstavljanje slobodnih softvera u Novom Sadu

U Novom Sadu,u utorak 6. maja sa početkom u 12 časova, na Fakultetu tehničkih nauka biće predstavljeni slobodni softveri lokalizovani na srpski jezik. Prezentacija će biti održana u svečanoj sali Fakulteta, Trg Dositeja Obradovića 6 (prizemlje). Posetioce će pozdraviti dr Aleksandra Smiljanić, ministarka za telekomunikacije i informatičko društvo Republike Srbije i predstavnici fakulteta domaćina.

Lokalizacija označava prevođenje softvera na lokalni, u ovom slučaju srpski jezik. Prevođenje odabranih slobodnih softvera na srpski jezik izvršeno je na inicijativu i uz finansijsku podršku Ministarstva za telekomunikacije i informatičko društvo Republike Srbije. Lokalizaciju su izvršili stručnjaci sa niškog i beogradskog univerziteta i njome su do sada obuhvaćeni sledeći softveri: GNU/Linux operativni sistemi Fedora i Ubuntu (pojaviće se u verziji srbLinuks), kao i programi OpenOffice.org, Mozilla Firefox i Thunderbird u ćiriličnim i latiničnim verzijama. Reč je o neophodnim programima za korišćenje računara koji omogućavaju kreiranje tekstualnih dokumenta, tabelarne proračune i numeričke analize, izradu prezentacija i dokumentacije, pretraživanje Interneta i korišćenje elektronske pošte.

Ovim poduhvatom Ministarstvoza telekomunikacije i informatičko društvo Republike Srbije približilo je osnovne i najčešće korišćene računarske programe malim firmama, školama, državnim institucijama i građanima, odnosno omogućilo je legalno korišćenje softvera na srpskom jeziku svima onima koji žele da koriste legalan softver bez plaćanja licenci za njegovo korišćenje. Posebno, time se omogućava korišćenje računara i svima onima koji ne poseduju dovoljno znanje jezika za korišćenje softvera na engleskom jeziku.

Lokalizovani softveri dostupni su svima i mogu se besplatno preuzeti sa sajta Ministarstva, sajtova Prirodnomatematičkog i Fakulteta organizacionih nauka iz Beograda, i sajta Elektronskog fakulteta iz Niša. U toku prve dve nedelje aprila zabeleženoje već više od 20.000 preuzimanja ovih softvera.

Pored softvera lokalizovanih u okviru projekta Ministarstva, na Katedri za informatiku Departmana za računarstvo i automatiku Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu izvršena je i lokalizacija softvera Alfresco koji je alternativa slobodnog softvera za upravljanje elektronskim sadržajima i razmenu elektronskih dokumenatai koji će, ovom prilikom, takođe biti predstavljen.

Prezentaciju sa uputstvima za preuzimanje i korišćenje lokalizovanog softvera održaće predstavnici niškog, beogradskog i novosadskog univerziteta koji su uradili lokalizaciju slobodnih softvera.

Leave a Reply