Događaji · IT

Predstavljen Centar za Microsoft Project

Danas je zvanično predstavljen Centar za Microsoft Project koji su zajednički osnovali Udruženje za upravljanje projektima Srbije – YUPMA i kancelarija Microsofta u Srbiji. Pored Centra i njegovih aktivnosti, predstavljeni su i Microsoftovi proizvodi koji sačinjavaju kompletno rešenje pod nazivom Microsoft Office Enterprise Project Management (EPM).

Centar za Microsoft Project ima za cilj da afirmiše primenu savremenog koncepta upravljanja projektima i upotrebu Microsoft Projecta kao specijalizovanog softvera za podršku upravljanju projektima. Svojim aktivnostima Centar za Microsoft Project želi da pomogne svim korisnicima ovog softvera da ostvare svoje ciljeve vezane za uspešno upravljanje projektima“, naglasio je dr Dejan Petrović iz Udruženja za upravljanje projektima Srbije.

U tri kratke prezentacije dr Marko Mihić i Ivan Bukvić iz Udruženja za upravljanje projektima su prisutnima predstavili proizvode koji čine Microsoftovo Enterprise Project Management rešenje: Microsoft Office Project 2007, Project Server i Project Portfolio Server. Ovaj paket programa je kreiran za lakše planiranje, praćenje i kontrolu realizacije različitih vrsta projekata, i predstavlja jedan od najlakših i najviše korišćenih programskih paketa za upravljanje projektima.

Microsoft Project omogućava sagledavanje veoma složenih projekata kroz raščlanjavanje projekata na pojedine faze i delove, kao i povezivanje pojedinih delova ili više projekata radi zajedničkog korišćenja resursa i efikasnijeg timskog rada. On takođe omogućava izradu dinamičkih planova, planiranje različitih vrsta resursa, planiranje i analizu troškova, praćenje i kontrolu izvršenja projekta, kao i analizu rizika, uvoz i izvoz projektnih podataka i kreiranje različitih vrsta izveštaja.

Dodatne informacije o proizvodu Microsoft Office Project 2007 i drugim Microsoftovim rešenjima koja se bave upravljanjem projektima možete pronaći na Web lokaciji http://office.microsoft.com/en-us/project

Leave a Reply