Internet · IT

Predstavljen edukativni program za unapređenje poslovanja primenom informacionih tehnologija i Interneta

Povodom okončanja prve godine projekta koji je pružio savremen program edukacije malim, srednjim i javnim preduzećima, na konferenciji za novinare o programu govorili su Bojan Lalić, predavač na Novosadskom Univerzitetu i Ana Bošković, regionalni menadžer prodaje u Cisco® Srbija.

Nove tehnologije, elektronsko poslovanje i umrežavanje od presudnog su značaja za ekonomski razvoj, a ti ciljevi se ne mogu ostvariti bez valjane upotrebe informacionih tehnologija”, rekao je Lalić. “Ovaj kurs ne obuhvata samo tehnologiju, već se odnosi i na globalne trendove, menadžment u vreme promena kao i samu implementaciju”.

Program je realizovan kao kombinovani modularni kurs: uz aktivno učenje, praktičnu primenu znanja kroz e-learning, diskusiju, interaktivni rad sa instruktorom i razvoj sopstvenog poslovnog rešenja. Na početku se vrši procena spremnosti same kompanije ili institucije za uvođenje novih tehnologija, a rezultat kursa je konkretan projekat koji će unaprediti poslovanje.

Dosadašnje iskustvo polaznika se ogleda u sticanju novih znanja i veština, pripremi planova unapređenja – od kojih je zanimljivo pomenuti kreiranje web portala za kancelariju opštinskog ekonomskog razvoja, rešenje za bežični internet (Hot spot) na popularnom turističkom lokalitetu, integrisanu bazu podataka za zdravstvene centre i apotekarske ustanove, kao i poboljšanje odnosa sa klijentima primenom Interneta.

Leave a Reply