IT

Predstavljen informacioni sistem za upravljanje energijom u javnim zgradama

Grad Novi Sad – Gradska uprava za zaštitu životne sredine i Agencija za energetiku, u okviru Programa prekogranične saradnje Hrvatska – Srbija 2007 – 2013. realizuje IPA projekat “REC” – “Renewable Energy in Cities” – ”Obnovljiva energija u gradovima”.

Kao jedna od osnovnih aktivnosti u okviru Projekta, u Gradu Novom Sadu održane su radionice za predstavnike lokalnih samouprava Novog Sada, Srbobrana, Bača, Bečeja, Vrbasa, Bačke Palanke, Bačkog Petrovca, Žablja, Titela, Temerina, Beočina, Sremskih Karlovaca, na kojima je glavna tema bila upoznavanje sa Informacionim sistemom za upravljanje energijom u javnim zgradama (ISEM) i korišćenje ovog sistema za permanentno praćenje energetske potrošnje.

Menadžer projekta Dragica Branković i stručnjak za ISEM iz Hrvatske Dragan Kovačević na završnoj radionici rezimirali su realizovane aktivnosti i naglasili značaj energetske efikasnosti.

ict

Partneri na Projektu su Grad Osijek, sa UNDP Hrvatska, i Grad Novi Sad, sa Agencijom za energetiku Grada Novog Sada i Elektrotehničkom školom ”Mihajlo Pupin”, u kojoj će biti formirana demo-učionica za obnovljivu energiju.

Projekat ima za cilj da se, zajedničkim radom i razmenom znanja i iskustava, formiranjem demo-učionice u Elektrotehničkoj školi ”Mihajlo Pupin”, organizovanjem radionica u gradovima i opštinama Vojvodine i izradom brošura i letaka, podigne svest o potrebi razvoja i korišćenja obnovljivih izvora energije.

Leave a Reply