IT

Predstavljen projekat globalne mreže žena donosilaca odluka u IKT

Ministarstvo za telekomunikacije i informaciono društvo Vlade Republike Srbije danas je, u saradnji sa misijom Ujedinjenih nacija u Srbiji, organizovalo panel diskusiju na temu „Ravnopravan pristup informacionim i komunikacionim tehnologijama: Put ka dostojnom radu za žene“.

U saopštenju ovog ministarstva navodi se da je pomenutim događajem, koji je održan u Klubu narodnih poslanika, obeležena stogodišnjica Međunarodnog dana žena (1911-2011).

Tokom panel diskusije predstavljena je Globalna mreža žena donosilaca odluka u informaciono-komunikacionim tehnologijama, osnovana na inicijativu Ministarstva za telekomunikacije i informaciono društvo, uz podršku Međunarodne unije za telekomunikacije (ITU) i UN.

U saopštenju se podseća na to da je ministar za telekomunikacije i informaciono društvo Jasna Matić učestvovala na 18. konferenciji opunomoćenika Međunarodne unije za telekomunikacije, koja je održana u oktobru prošle godine u Meksiku.

Konferencija opunomoćenika predstavlja telo najvišeg nivoa Međunarodne unije za telekomunikacije, koje je odgovorno za alokaciju radijskog spektra u celom svetu, kreiranje tehničkih standarda koji određuju sve IKT mreže, kao i za razvoj i implementaciju strategija za smanjenje digitalnog jaza kao odgovor rastućim potrebama koje nameće savremeni život.

Matić je tada predstavila inicijativu Ministarstva o tome da se pod okriljem Međunarodne unije za telekomunikacije osnuje globalna mreža žena na vodećim pozicijama u oblasti IKT, koja će se baviti podizanjem životnog standarda širom sveta sa posebnim osvrtom na decu i žene kroz promociju i korišćenje informaciono-komunikacionih tehnologija.

Ministarstvo je, takođe, na ovoj konferenciji promovisalo i obeležavanje međunarodnog dana devojčica u IKT oblasti, koji će se održavati svakog četvrtog četvrtka u aprilu, kada će devojčice imati priliku da upoznaju mogućnosti školovanja i rada u IKT oblasti.

Na predlog Republike Srbije u Meksiku su usvojeni amandmani na Rezoluciju 70 koja se bavi ženskim pitanjima, što je omogućilo osnivanje Globalne mreže žena na rukovodećim pozicijama u IKT, kao i obeležavanje Međunarodnog dana devojčica u IKT.

Matić i generalni sekretar Međunarodne unije za telekomunikacije Amadun Ture potpisali su Memorandum o razumevanju između Ministarstva za telekomunikacije i informaciono društvo Vlade Republike Srbije i Međunarodne unije za telekomunikacije u Ženevi, 17. decembra 2010. godine.

Taj dokument predstavlja osnov za realizaciju Rezolucije 70 ITU i institucionalizaciju saradnje povodom ove inicijative, a kojim se Ministarstvo određuje da administrira Mrežom u naredne dve godine kao sekretarijat, dodaje se u saopštenju.

Leave a Reply