IT

Predstavljena Siemens-ova rešenja za energetsku efikasnost u opštini Inđija

Sa ciljem da u vreme poteškoća izazvanih globalnom ekonomskom krizom pomogne domaćoj privredi da unapredi svoje poslovanje i istovremeno  smanji operativne troškove, kao i troškove u proizvodnji, kompanija Siemens d.o.o. Beograd je u saradnji sa opštinom Inđija održala 23. aprila 2009. godine prezentaciju kojom je predstavila konkretna rešenja za energetsku efikasnost i zaštitu šivotne sredine u oblasti energetike i industrije. Prezentaciji su prisustvovo veliki broj predstavnika javnih i privatnih preduzeća koja posluju na opštini Inđija.

Primena koncepta energetske efikasnosti može biti jedno od glavnih rešenja za efikasnije i bezbolnije prevazilaženje negativnih efekata prouzrokovanih ekonomskom krizom, a suština ovog koncepta je ušteda i smanjenje troškova upotrebom Siemens-ovih rešenja čiji su rezultati u kratkom roku vidljivi.

Šta nudi Siemens?

Verovatno nijedna firma na svetu svojim klijentima ne može ponuditi tako raznovrstan portfolio ekonomičnih tehnologija zasnovanih na zaštiti životne sredine. Neki od primera su:

  • Veća efikasnost omogućava manju potrošnju goriva i smanjenu emisiju zagađivača. Siemens-ove elektrane sa kombinovanim ciklusom rada će uskoro ostvarivati stepen efikasnosti u proizvodnji energije od preko 60 procenata. Kombinovanom proizvodnjom toplotne i električne energije moguće je ostvariti stepen efikasnosti od čak preko 90 procenata. Kroz projekte modernizacije prilagođene potrebama moguće je u potpunosti renovirati starije objekte.
  • Instalirano je preko 6.400 Siemens-ovih turbina na pogon vetra, maksimalnog kapaciteta od preko 5.700 MW, koje godišnje smanjuju emisiju CO2 za 8 miliona tona.
  • Zahvaljujući Siemens-ovoj tehnologiji prenosa jednosmerne struje visokog napona (HVDC), električna energija se može prenositi na udaljenosti do 2.000 km uz minimalne gubitke.
  • sa promenljivom brzinom i pretvaračima frekvencije smanjujuju potrošnju energije koju koriste pumpe i ventilatori i do 60 procenata.
  • U poređenju sa konvencionalnim procedurama, Siemens-ova Corex tehnologija omogućava smanjenje emisije CO2 i sumpor-dioksida koji nastaju u proizvodnji čelika za 30, odnosno 97 procenata.
  • Svojim specijalnim postrojenjima za prečišćavanje otpadnih voda u proizvodnji papira, Siemens pomaže u smanjivanju zagađenja životne sredine otpadnim vodama. Biogasovi koji nastaju prilikom ove vrste proizvodnje koriste se za proizvodnju električne energije, čime se smanjuje emisija CO2 koji ispuštaju ova postrojenja.
  • Dosledna primena lakih konstrukcija i korišćenje energije kočenja omogućavaju podzemnim železnicama, poput metroa u Oslu, 30 procenata manju potrošnju energije od konvencionalnih podzemnih železnica.
  • Optimizacijom sistema za grejanje, ventilaciju i klimatizaciju, Siemens povećava efikasnost u korišćenju električne energije u zgradama i smanjuje emisiju gasova koji dovode do efekta staklene bašte. Siemens je modernizovao 6.500 objekata širom sveta, smanjivši emisiju CO2 za 2,4 miliona tona, uz uštedu od 1 milijarde evra.
  • Pored toga, Siemens je dizajnirao i energetski efikasna rešenja za svoje kupce, npr. u domenu osvetljenja, koja  ne ugrožavaju životnu sredinu. LED sijalice koriste 80 procenata manje električne energije i traju 50 puta duže  od običnih sijalica. U poređenju sa modelima iz 1993. godine, naše mašine za pranje veša danas koriste 35 procenata manje električne energije i 46 procenata manje vode.

Siemens je u jedinstvenoj poziciji da svojim kupcima ponudi energetski efikasnije proizvode, rešenja i ekološke tehnologije u celokupnom vrednosnom nizu, odnosno od proizvodnje, prenosa i distribucije električne energije, do električnih uređaja i usluga koje omogućavaju uštedu energije, uz sve veću primenu najnovijih informacionih tehnologija i rešenja za upravljanje energijom.

Siemens namerava da se naročito koncentriše na razvoj u oblasti održivih tehnologija, pomoću kojih će kompanija svojim klijentima omogućiti da posao obavljaju ekonomično i u skladu sa ekološkim princima. Upravo zbog toga, Siemens je sebi postavio za cilj proširivanje svog portfolija za zaštitu životne sredine, kako bi poboljšao kvalitet života širom sveta.

Leave a Reply