E-servisi · IT

Predtestiranje nezaposlenih u “Smart”-u

Nezaposlena lica koja su ostvarila uslov za stručno osposobljavanje na konkursu organizovanom od strane Tržišta rada, u subotu, 26. januara 2008. godine, imali su organizovano predtestiranje u prostorijama škole kompjutera Smart School.

Prema dobijenim rezultatima nakon obrade testova, 25 lica koja su zadovoljila postavljene norme biće finansirano od strane Tržišta rada. U prvom krugu stručnog usavršavanja, organizovani su sledeći kursevi:

  • MCDST – Microsoft Certified Desktop Support Technician – za 10 osoba
  • MCDBA – Microsoft Certified Database Administrator – za 7 lica
  • MCAD – Microsoft Certified Application Developer – za 8 lica prošla na predtestiranju

Kursevi su najavljeni za početak i sredinu februara, i to:

Oblast i naziv kursa

Kurs

Datum pocetka

Drugi krug stručnog usavršavanja i sticanja Microsoft znanja i titula, biće sprovedeno do kraja 2008. po raspisivanju konkursa Tržišta rada.

Leave a Reply