IT

PREGOVORI SA EU: POGLAVLJE 10 – INFORMACIONO DRUŠTVO I MEDIJI

Tema redovne sednice Odbora Udruženja informatičke delatnosti, održane u saradnji sa Društvom za informatiku Srbije, je bilo Poglavlje 10 Pregovaranja sa Evropskom Unijom, koje obuhvata regulisanje pitanja širokopojasnog pristupa, interkonekcije, tržišta i analizu tržišta, univerzlane usluge i prava korisnika, e-Upravu i e-Zdravstvo, pitanja privatnosti, digitalizacije i drugih pitanja.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

Uvodničar je bio Stefan Lazarević, državni sekretar u Ministarstvu spoljne i unutrašnje trgovine i telekomunikacija i predsednik radne grupe za poglavlje 10. Cilj EU je da putem interneta građanima budu dostupni servisi koje pruža državna administracija, bolja informatička infrastruktura, veća konkurencija privrede, veće investicije, primena IKT u obrazovanju, modernije zdravstvene usluge i dr.

One thought on “PREGOVORI SA EU: POGLAVLJE 10 – INFORMACIONO DRUŠTVO I MEDIJI

  1. Dejan R. Popovic, dipl. inz.

    Dana 26. februara 2014. ODRŽAN SKUP O PREGOVARAČKOM POGLAVLjU 10 – INFORMACIONO DRUŠTVO I MEDIJI (http://civilnodrustvo.gov.rs/vesti/odrzan-skup-o-pregovarackom-poglavlju-10-informaciono-drustvo-mediji/) u organizaciji Kancelarije za saradnju sa civilnim drustvom, a 4. marta 2014. je u Privrednoj komori Beograda, u organizaciji Društva za informatiku Srbije (DIS) i Udruženja informatičke delatnosti Privredne komore Beograda, odrzan slican okrugli sto „Pregovaranje sa Evropskom unijom za poglavlje 10 (informaciono društvo i mediji)“ – http://mtt.gov.rs/vesti/lazarevic-na-okruglom-stolu-pg10/?lang=lat

    Da li su ova dva dogadja u nekakvoj medjusobnoj vezi, pitam se pitam?

Leave a Reply