IT

Prenosivost broja u Srbiji?

25 juna istraživačka agencija Stratedžik marketing u saradnji sa kompanijom Vip predstavila je rezultate istraživanja stavova građana Srbije na temu usluge prenosivosti broja telefona, prilikom prelaska na drugog mobilnog operatera. Ova procedura je standardna praksa u velikom delu Evrope a u Srbiji još treba da zaživi.

prilog ETV

Leave a Reply