E-servisi · IT

Prezentacija koncepcije razvoja informacionog sistema grada Beograda

Proširena sednica Odbora Udruženja informatičke delatnosti bila je posvećena Informacionom sistemu grada Beograda, novim mogućnostima i unapređenju životnog, radnog i privrednog ambijenta. Sistem koji će sa radom početi tokom februara prezentovao je Slobodan Karanović, direktor Zavoda za informatiku i statistiku Grada Beograda sa partnerima iz beogradske kancelarije Microsofta i e-Smart.

Ovo softversko rešenje predstavlja prvi korak ka uvođenju “elektronske uprave” u gradu Beogradu, informatičko povezivanje organa Gradske uprave, gradskih opština, uslužnih centara i mesnih zajednica, što omogućava građanima brži i efikasniji dolazak do izvoda iz matične knjige i uverenja o državljanstvu. Razvojem ovog rešenja, predivđeno je da za dve do tri godine bude dostupno 20 servisa za građane i osam za privrednike.

Leave a Reply