Događaji · IT

Prezentacija rešenja kompanije Extreme Networks na SEE Broadband konferenciji u Beogradu

Extreme Networks, jedan od vodećih svetskih proizvođača mrežnih uređaja i rešenja, je u okviru treće Broadband konferencije, održane u centru Sava od 24 – 26. juna, održao prezentaciju o organizaciji saobraćaja na osnovnoj mreži provajdera.

Na prezentaciji pod nazivom “Provider Backbone Bridging, tuning Ethernet into a Carrier Ethernet” predstavljeno je novo rešenje za aktivnu kontrolu, praćenje i organizaciju saobraćaja na osnovnoj mreži provajdera.

”Prikazano rešenje je namenjeno kompanijama i provajderima koji zahtevaju ethernet infrastrukturu najviših performansi, koja će pritom biti i veoma finansijski isplativa.” rekao je Jan Hof, direktor marketinga za srednji Istok, Afriku i centralnu i južnu Ameriku, kompanije Extreme Networks, i dodao ”Osnovne prednosti novog rešenja su predvidive i kontrolisane performanse, pojednostavljeno održavanje, kao i automatsko lociranje i otklanjanje nepravilnosti u radu.”

Komponente prikazanog rešenja

  • SOFTWARE:  Extreme XOS 12.1 je operativni sistem kompanije Extreme Networks koji omogućava provajderima da iskoriste jednostavnost rešenja, predvidive performanse i stabilan kvalitet usluge i da istovremeno čuvaju sredstva uložena u postjeće MPLS jezgro.
  • HARDWARE: Hardware PBB-TE rešenja se sastoji iz dva potpuno nova modula (MSM-6R i XM-2HR) koji su integrisani u Black Diamond 12800 seriju aktivnih komponenti.
  • KONTROLNA RAVAN: Treći deo PBB-TE rešenja je software za upravljanje kontrolnom ravni. Ovaj software je razvijen kroz saradnju sa kompanijom Soapstone Networks, koja je uspešno izvršila integraciju Extreme XOS 12.1  operativnog sistema u  PNC (Provider Network Controller) softverski paket.

Leave a Reply