IT

Prijave za polaganje prijemnog ispita u Računarskoj gimnaziji

Prijave za polaganje prijemnog ispita u Računarskoj gimnaziji traju od 4. do 21. maja 2010. godine u Sekretarijatu škole na telefon: 26-36-090 ili mejl adresu: [email protected]

Prijemni ispit iz matematike je 1. juna u 10 časova u prostorijama gimnazije (Knez Mihailova 6/VI). Sa sobom poneti đačku knjižicu sa overenom fotografijom i prijavu o polaganju ispita. Na prijemnom nije dozvoljena upotreba mobilnih telefona i kalkulatora.

Nezvanični rezultati će biti objavljeni na oglasnoj tabli RG-a istog dana do 13 časova. Prigovori na rezultate će se podnositi komisiji za žalbe od 13 do 14 časova. Konačni rezultati će biti istaknuti posle 14 časova.

Upis učenika – 2. i 3. juna 2010. godine od 10 do 15 časova.

Dokumenta potrebna za upis:

  • Originalno svedočanstvo o završenoj osnovnoj školi
  • Izvod iz matične knjige rođenih (može biti starije od 6 meseci)
  • Diplome o osvojenim mestima na takmičenjima učenika osnovnih škola (samo sa takmičenja u osmom razredu)
  • Diplome ili druge dokaze o posebnim dostignućima

Leave a Reply