IT

Prijavite se za akreditovane seminare ZUOV-a

Zavod za unapređenje obrazovanja i vaspitanja,

u saradnji sa Računarskom gimnazijom i kompanijom CET iz Beograda, organizuje dva akreditovana seminara u okviru programa stručnogusavršavanja za 2009/2010. godinu.

  • Naziv seminara: Objektno orijentisano modelovanje
  • Datum i vreme: 10. i 11. oktobar – od 8.30h.
  • Cena po polazniku: 5.000 dinara.
  • Za prijave do 1. oktobra ostvaruje se 20% popusta.
  • Naziv seminara: Multimedijalna priprema časa
  • Datum i vreme: 17. i 18. oktobar – od 8.30h.
  • Cena po polazniku: 5.000 dinara.
  • Za prijave do 8. oktobra ostvaruje se 20% popusta.Seminari će se održavati u prostorijama Računarske gimnazije (Knez Mihailova 6/6). Detaljne informacije o seminarima možete dobiti na telefon: (011) 26-36-090.
  • Leave a Reply