IT

Prijemni ispit za računarsku gimnaziju “Smart”

Za sve učenike završnog osmog razreda osnovnih škola koja pokazuju interesovanja za informatiku, matematiku i fiziku objavljuje se kalendar sa uputstvom za upis u Računarsku gimnaziju “Smart” školske 2010/2011 godine.

Prijave za polaganje prijemnog ispita u Računarskoj gimnaziji “Smart” traju od 17 maja. do 02. juna 2010. godine u Sekretarijatu škole od 8.00 do 16.00 časova, lično,  na telefon: 021/ 47-28-200 ili na email adresu: [email protected]

Prijemni ispit iz matematike polaže se 5. juna od 10 časova u prostorijama gimnazije, na Trgu Mladenaca br. 5. Sa sobom poneti đačku knjižicu sa overenom fotografijom radi identifikacije učenika. Na prijemnom ispitu nije dozvoljena upotreba mobilnih telefona i digitrona.

Preliminarni rezultati će biti objavljeni na oglasnoj tabli Računarske gimnazije “Smart” istog dana do 13 časova. Prigovori na rezultate će se podnositi komisiji za žalbe od 13 do 14 časova.

Intervjui sa učenicima i roditeljima održaće se od 07. do 11. juna prema naknadno utvrđenom rasporedu.

Objavljivanje konačnih rezultata upisa učenika u školsku 2010/2011 godinu biće postavljeno na oglasnoj tabli 11. juna do 10.00 časova.

Upis učenika održaće se istog dana (11. juna 2010. godine) od 10 do 16 časova.

Dokumenta potrebna za upis:

  • Originalno svedočanstvo o završenoj osnovnoj školi
  • Izvod iz matične knjige rođenih (može biti starije od 6 meseci)
  • Diplome o osvojenim mestima na takmičenjima učenika osnovnih škola (samo sa takmičenja u osmom razredu)
  • Diplome ili druge dokaze o posebnim dostignućima

Zainteresovanim učenicima i roditeljima vrata Računarske gimnazije “Smart” su otvorena svakog radnog dana od 08-16 časova. Više informacija o upisu, možete dobiti na telefon: 021/ 47 28 200.

Leave a Reply