IT

Prijemni ispit za upis u Računarsku gimnaziju Smart

U petak, 05. juna 2009. od 10 do 12h održan je Prijemni ispit iz matematike za upis u Računarsku gimnaziju Smart.

Kandidati su polagali 20 zadataka odabranih iz Zbirke zadataka iz matematike za polaganje kvalifikacionog ispita za upis u srednje škole. Maksimalni broj bodova koji može da se ostvari na Prijemnom ispitu iznosi 70 bodova. Osvojeni bodovi će se sabirati sa bodovima koji vrednuju opšti prosek ostvaren u VI, VII i VIII razredu osnovne škole.

Kandidati koji su nosioci Vukove Diplome ili prvog, drugog ili trećeg mesta na takmičenjima iz matematike, informatike i fizike u osmom razredu, oslobođeni su polaganja Prijemnog ispita.

Prilikom prijave za polaganje Prijemnog ispita, zakazani su i intervjui sa kandidatima za upis u Računarskoj gimnaziji Smart u periodu od 06. juna do 10. juna.

Objava konačnih rezultata prijemnog ispita iz matematike i rang liste biće postavljeno na oglasnoj tabli Računarske gimnazije Smart 11. juna 2009. u 10h. Upis kandidata će se održati istog dana od 10 do 13h.

Svi zainteresovani učenici koji su polagali Prijemni ispit iz matematike u nekoj drugoj stručnoj školi ili gimnaziji, takođe se mogu prijaviti za upis. Potrebno je samo da donesu overenu potvrdu o broju ostvarenih bodova sa Prijemnog ispita.

Leave a Reply