Događaji · E-servisi · IT

Primena IKT radi štednje u državnim institucijama

Kompanija MFC Mikrokomerc u ponedeljak, 24.novembra, organizovala je za predstavnike domaćih medija Radni doručak u restoranu „Jevrem”.

Tema skupa bila je koliko primena IKT-a može doprineti štednji u državnim institucijama u vremenu koje dolazi. Svetska ekonomska kriza i njeni efekti na domaću ekonomiju, u žiži je interesovanja javnosti. Štednja na svim nivoima, po svemu sudeći, biće najveći izazov za domaću ekonomiju u narednoj godini.

Prema proceni naših stručnjaka šira primena Informacionih komunikacionih tehnologija (IKT) onako kako se ona primenjuju u razvijenom svetu, moglo bi obezbediti znatnu uštedu u mnogim delatnostima. Potrebna je samo dobra volja da se to i učini.

– Kanada je, na primer, uvodeći e-government, elektronsko arhiviranje i upravljanje dokumentima, uštedela 0,5 odsto BDP-a. Prevedeno na naše prilike, primenom IT, moglo bi se uštedeti nekoliko stotina miliona evra, povećanjem efikasnosti administracije, uštedom vremena, a nisu zanemarljivi i brojni ekološki benefiti (štednja papira, manja seča šuma…).

Reforma penzionog sistema biće u pravoj meri realizovana teka kada IT rešenja budu u punoj funkciji, čime bi se obezbedila efikasnost ovog javnog fonda i uštedelo dovoljno sredstava da se, ako ne u celini, ali sasvim sigurno u dobroj meri realizuju obećanja data penzionerima uoči izbora.Primena IT nedopustivo kasni i u zdravstvu. Ovaj sektor troši između 10-12 odsto BDP-a. Preciznu brojku nemamo upravo zato što IT još uvek nije našao svoje pavo mesto u ovoj delatnosti- reči su Vladislava Miletića, generalnog direktora MFC Mikrokomerca.

Podsetivši na primer Parking servisa, koji je odavno uveo rezervacije preko SMS-a, predstavnici MFC-a su istakli da su za uvođenje ovih IT programa potrebna zanemarljiva finansijska sredstva a da je ušteda i korist mnogostruka.

Oni su uputili apel nadležnima, posebno u ministarstvima, da razmisle o efektima IKT sistema u vremenu ekonomskih kriza kada se razmišlja o načinu uštede novca.

Kadrove, znanja i infrastrukturu imamo, potrebna je samo dobra volja i svest o tome u kojoj meri nove tenologije donose uštede, veću efikasnost i kvalitetniji život za sve.

Leave a Reply