IT · Telekomunikacije

PRIMENA POŠTANSKOG ADRESNOG KODA (PAK)

Projekat „Translacija adrese u poštanski adresni kod“ je projekat čije je finansiranje odobreno Odlukom o rasporedu sredstava predviđenih Zakonom o budžetu Republike Srbije za 2009. godinu za realizaciju Naconalnog investicionog plana („Službeni glasnik br.16/09“).
Poštanski adresni kod (PAK) je niz od šest cifara koji je za razliku od prepoznatljivog petocifrenog poštanskog broja jednoznačno definiše najmanji nedeljivi deo teritorije za koji je pošiljka adresovana, odnosno niz cifara je zamenio naziv opštine, naselja i ulice.

Svaka ulica, grupa zgrada, kuća i ulaz imaće svoje jedinstvene cifre pod kojima će se voditi. Česte promene naziva ulica više neće remetiti ustanovljenu, iskodiranu, adresu koja će za svakog korisnika biti podjednako važna koliko i JMBG ili broj telefona.

Sa PAK-om je omogućena i razmena podataka između više baza podataka u kojima adresni podatak predstavlja ključ razmene.
Postupak adresovanja pošiljaka PAK-om veoma je jednostavan. Za pravilno adresovanje neophodno je uneti adresne podatke:
• ime i prezime primaoca
• tačnu adresu, odnosno ulicu i broj
• niz od šest cifara poštanskog adresnog koda umesto poštanskog broja u predviđeno polje na koverti
• naziv grada ili naselja u kome primalac živi

U svakom trenutku informaciju o poštanskom adresnom kodu možete saznati na nekoliko načina:
• pozivom Informativnog servisa, na broj 0700-100-300, po ceni lokalnog poziva
• na web strani Pošte www.posta.rs zadajući odgovarajuće parametre u pretraživanju lako se generiše poštanski adresni kod
• u svakoj pošti uvidom u Adresar poštanskog adresnog koda

2 thoughts on “PRIMENA POŠTANSKOG ADRESNOG KODA (PAK)

  1. Snezana Lazovic

    Veoma dobra ideja za pomoc prilikom podele poste, pogotovu za nas koji zivimo u selu i nemamo ni ulice ni broja . Mi smo juce dobili svoj PAK broj 261839 ali su nam i dok nismo znali cemu sluzi PAK dobijali racune za struju i telefone ali na broj 261838,pa da li je negde greska ili mozemo da koristimo oba broja. Sve greske treba u startu iskoreniti pa se nadam da cemo i mi dobiti odgovor na nase pitanje da li je u necija greska.Poydrav

Leave a Reply