IT

PRIORITETI RAZVOJA INFORMACIONOG DRUŠTVA U 2015. GODINI

Tematski deo proširene sednice Odbora Udruženja informatičke delatnosti je bio posvećen prioritetima razvoja informacionog društva u Srbiji za 2015. godinu.

Po ovom pitanju, aktivno učešće u radu sednice je uzeo Sava Savić, pomoćnik ministra za informacino društvo u Ministarstvu trgovine, turizma i komunikacija.

Informaciono društvo obuhvata informatizaciju svih delatnosti jednog modernog društva, a IT sektor je prepoznat kao strateški sektor u Srbiji.

it sektor

 

U prvoj polovini 2015. godine će biti usvojen  novi Akcioni plan za sprovođenje Strategije razvoja informacionog društva u Srbiji do 2020. godine i obuhvataće predloge za izmenu i dopunu postojeće zakonske regulative.

Prioriteti su donošenje Zakona o elektronskom poslovanju, Zakona o informacionoj bezbednosti kao i razvoj infrastrukture novih servisa, sa ciljem podsticaja razvoja i primene elektronskog poslovanja u Republici Srbiji.

One thought on “PRIORITETI RAZVOJA INFORMACIONOG DRUŠTVA U 2015. GODINI

  1. Dejan R. Popovic, dipl. inz.

    U AKCIONOM PLANU (2013-2014. GODINE) ZA SPROVOĐENjE STRATEGIJE RAZVOJA INFORMACIONOG DRUŠTVA U REPUBLICI SRBIJI DO 2020. GODINE (http://mtt.gov.rs/download/Akcioni%20plan%20Strategija%20razvoja%20ID%20usvojeno.pdf) u oviru Cilja 1.3. “Unapređenje zakonskog okvira razvoja E-uprave”, upisano je, izmedju ostalog:: “Aktivnost 2: Izrada Nacrtaz akona o informacionim sistemima organa državne uprave kojim će se zameniti postojeći Zakon o
    informacionom sistemu republičkih organa – drugi kvartal 2014. godine – Izrađen Nacrt zakona o informacionim sistemima organa državne uprave – MTT”.

    Na Odboru nije pomenuta realizacija prioritetnih aktivnosti u 2014. godinu, ali je zato razmatran Akcioni plan za 2015. Na slicn nacin se planiralo i planirano ostvarivalo pre 40-ak godina u planskoj privredi.

Leave a Reply