Događaji · IT

Priprema se XVI INFOFEST u Budvi

Ovogodišnji, XVI Festival informatičkih dostignuća – INFOFEST 2009, održaće se u Budvi, od 27.09. do 03.10.2009. INFOFEST ima status manifestacije od državnog značaja i već godinama predstavlja najznačajniji regionalni događaj u oblasti informacionih i komunikacionih tehnologija.

Sa obzirom da se pravo učešća na Festivalu dobija na principu selekcije, Stručni odbor INFOFEST-a je uputio pozive firmama i pojedincima koji su, u prethodnom periodu, ostvarili značajne rezultate u razvoju, primjeni i popularizaciji informacionih i komunikacionih tehnologija.

Ovogodišnji INFOFEST će biti još jedna smotra najuspješnijih informatičkih projekata i vodećih svjetskih ICT kompanija, kao što su Microsoft, IBM, Oracle, Cisco Systems, Ericsson i mnogi drugi. Uz njih, predstaviće se i regionalni lideri – Saga, Informatika MN, SBS, Digit Mn, ComTrade, MFC „Mikrokomerc“, Energodata, e-Smart Systems, S&T…, kao i prošlogodišnji pobjednik Festivala – podgorički Čikom. I ove godine Organizator je pozvao sva tri crnogorska telekomunikaciona provajdera (T-Com, Promonte, M:TEL) da predstave svoju ponudu i planove. Na Festivalu će biti prezentirani i najbolji autorski radovi, odabrani po javnom pozivu Organizatora.

Pored već afirmisanih prezentacionih i izložbenih formi, u ovogodišnjem programu je i novi polemički sadržaj „Na zadatu temu“, u okviru koga će predstavnici ICT ponuđača, umjesto standardnih promotivnih prezentacija, odgovarati na pitanja Organizatora i učesnika.

Programski koncept INFOFEST-a će biti značajno osvježen i održavanjem nekoliko tematskih konferencija, savjetovanja i seminara. Pored već tradicionalne Međunarodne konferencije telekomunikacionih regulatornih tijela, čiji je nosilac crnogorska Agencija za elektronske komunikacije, u planu je održavanje regionalnog savjetovanja na ministarskom nivou, sa temom „Globalizacija koncepta informacionog društva: – Kako dalje?“.

Reprezentima finansijskih institucija najzanimljiviji sadržaj će, svakako, biti tribina: „Nove generacije ICT rješenja u bankarstvu“, na kome će uvodna izlaganja imati predstavnici vodećih međunarodnih bankarskih grupacija. Uz to, Podgorici, kao glavnom gradu Crne Gore je ponuđeno da bude nosilac konferencije o dostignutom stepenu primjene e-uprave u velikim gradovima regiona. Učesnici će imati prilike i da čuju dokle se stiglo u razvoju ključnih informacionih sistema državnih organa Crne Gore.

Organizator je obezbijedio da i studenti fakulteta, koji su tematski vezani za informatiku i telekomunikacije, učestvuju na INFOFEST-u 2009.

Naglašavajući da se posljedice globalne ekonomske krize najefikasnije mogu neutralisati intenzivinijom primjenom tehnoloških dostignuća, Organizator je odlučio da se XVI INFOFEST održi pod sloganom: “Kriza? Baš zato!“

Prijave za učešće na skupu i više informacija o INFOFESTU se može dobiti na sajtovima www.infofest.com ili www.mid.gov.me. (PKS)

Leave a Reply