Događaji · IT

Pro-bit učestvuje na savetovanju u organizaciji IPC na Paliću

Preduzeće PRO-BIT najavljuje učešće na Savetovanju preduzeća IPC – Informativno poslovni centar “Žuta knjiga” , koji će biti održano na Paliću (20. – 24. April 2008.)

Tema svatovanja je “Novine i primena privredno– Finansijskih propisa u 2008. godini“ .

Pro-bit Beograd će, 22. aprila u 15 h, održati prezentaciju „Upotreba elektronsklog arhiva u računovodstvu“ , o kojoj će pričati Damjan Komarica. Predavanje će biti održano u kongresnoj Sali u restoranu Mala gostiona.

Leave a Reply