IT · Kablovska i sat. TV · PC računari · Telekomunikacije

Probni rad IMS-integrisanog IPTV middlewarea

Ericsson je objavio potpisivanje ugovora sa portugalskim triple play operatorom Sonaecomom vezan uz osiguravanje i integraciju vlastitog end-to-end IPTV rešenja temeljenog na otvorenim standardima. Ovo uključuje Ericssonov novi IMS-temeljen IPTV middleware koji operatorima omogućuje ponudu personalizovanih i interaktivnih TV doživljaja pretplatnicima.

Ericsson će prema ovom prime-integrator ugovoru nadograditi Sonaecomov IPTV sistem isporukom i integracijom nove generacije end-to-end IPTV rešenja. Ovo objedinjuje Ericssonova rešenja koja uključuju novi IMS-temeljen IPTV middleware i mrežnu infrastrukturu, kao i video procesorsku platformu visoke i standardne definicije TANDBERG Televisiona. Izgradnja i probni rad su u toku.

Ericssonov IPTV middleware je prvo rešenje u svetu predintegrirsano sa IMS-om. Njegova fleksibilnost i skalabilnost omogućiće Sonaecomu brzo kreiranje, ispitivanje i implementaciju različitih TV usluga sa naglaskom na funkcionalnosti u području interaktivnosti i mobilnosti. Cilj je individualizacija zabave te stvaranje komunikacionog paketa prilagođenog svakom pojedinačnom korisniku.

Ericssonov IPTV eko sistem temelji se na otvorenim standardima i dizajniran je u skladu sa specifikacijama Open IPTV Foruma. Na temelju tehnološkog vođstva i kompetencija u području poslovnih i tehnoloških konsultacija, izgradnji mreža i sistemskoj integraciji, Ericsson je dobro pozicioniran za ulogu prime integratora.

Leave a Reply