IT · Telekomunikacije

Prodaja lažnog telefonskog imenika

Preduzeće za telekomunikacije “Telekom Srbija” a.d. upozorava građane da je u poslednje vreme na području Vojvodine, primećeno da nepoznata lica koja se predstavljaju kao zaposleni Telekoma, neovlašćeno nude lažni CD sa telefonskim imenikom, uz odgovarajuću novčanu nadoknadu.

„Telekom Srbija“ a.d. moli sve građane da zahtevaju identifikaciju svake osobe koja nudi odgovarajuće usluge i predstavlja se kao zaposleno lice naše kompanije, kako bismo sprečili svaki vid zloupotrebe i time zaštitili interese ne samo naših korisnika, već i Telekoma.
Takođe, pozivamo građane da svaki slučaj neovlašćene ponude prijave nadležnim organima MUP.

Leave a Reply