E-servisi · IT

Prodaja voznih karata preko interneta (E-ticketing)

“Železnice Srbije” 9. maja, putnicima su ponudile novu uslugu – e-ticketing. Korisnicima železničkih usluga u putničkom saobraćaju sada je omogućeno da preko Interneta kupuju vozne karte i sve vrste rezervacije mesta (sedišta, ležaji, postelje i praćeni automobili) u vozovima koji saobraćaju na relacijama ka Crnoj Gori.

Do sada je bilo moguće preko Interneta samo predrezervisati mesta u vozovima.
Kupovina voznih karata preko Interneta omogućena je na adresi:

www.zeleznicesrbije.com – link “E-ticketing

Plaćanje preko Interneta će biti omogućeno Visa i MasterCard platnim karticama, prema najvišim svetskim standardima bezbednosti i zaštite podataka korisnika. “Železnice Srbije” ovaj projekat realizovale su u saradnji sa Bankom Intesa.

Da bi kupio voznu kartu preko Interneta, korisnik usluga mora da ima računar sa pristupom Internetu, e-mail adresu i važeću Visa ili MasterCard karticu.

Vozne karte putem Interneta mogu se kupiti za vozove koji polaze iz stanica Beograd, Novi Sad, Subotica i Niš, i to od polaznih ili usputnih stanica na području Srbije za sve stanice na području Crne Gore, u kojima odredjeni voz staje. Vozne karte za praćene automobile mogu se kupiti samo od polaznih stanica vozova, i to od Beograda, Novog Sada, Subotice,Niša, Podgorice i Bara. U narednom periodu ova usluga biće proširena i na druge medjunarodne relacije.

Kada korisnik usluga uspešno izvrši plaćanje preko Interneta, dobija e-mail poruku, koja predstavlja Potvrdu o izvršenoj i plaćenoj voznoj karti i rezervaciji. Ova potvrda sadrži osnovne podatke o putovanju i izvršenom plaćanju, što dokazuje da je vozna karta rezervisana i plaćena. Ovu potvrdu korisnik usluga štampa na svom računaru, na belom papiru formata A4. Na osnovu odštampane potvrde putnik preuzima plaćene vozne isprave na putničkoj blagajni polazne stanice voza ili kod konduktera. Bez odštampane potvrde putnik neće imati pravo na realizaciju prevozne usluge koju je platio.

Prema sadašnjem predlogu, putnici će preko Interneta moći da kupe maksimalno šest rezervacija i voznih karata i to najkasnije tri sata pre polaska voza.

Leave a Reply