IT

ProgeCAD Smart! besplatan za sve kućne korisnike

progeCAD 2008 Smart! je konačno stigao i do nas. Specijalna akcija progeCAD 2008 Smart! kao FREEWARE CAD-a za sve kućne korisnike. Akcija progeCAD 2008 Smart! je povezana sa dobrotvornom akcijom Doktora bez granica za Darfur (zapadno Sudanski region Afrike). Svi korisnici koji žele da pomognu u ovoj inicijativi mogu da prilože svoje donacije. Ovo je akt dobre volje i ne predstavlja uslov za dobijanje ovog besplatnog softvera.

progeCAD 2008 Smart!, je dobijen preko najnovijeg IntelliCAD engine-a, izveden je direktno iz profesionalne verzije progeCAD-a i sadrži sve osnovne funkcionalnosti nasleđene od svog nadmoćnog uzora ProgeCAD Professional-a.

Ono što je bitno napomenuti, jeste da je progeCAD 2008 Smart! samo za privatnu, kućnu, ne komercijalnu upotrebu. Upotreba progeCAD 2008 Smart! u organizacijama ili za neku poslovnu ili komercijalnu upotrebu, je strogo zabranjeno. Ukoliko želite progeCAD proizvode da koristite u komercijalnoj/poslovnoj upotrebi, molimo Vas da preuzmete Trial verziju ProgeCAD 2008 Professional-a.

Osnovne funkcionalnosti progeCAD 2008 Smart!-a:

  • Očitava i piše AutoCAD® DWG fajlove od 2.5 verzije do najnovijih verzija 2008
  • Ima ugrađene standardne AutoCAD komande
  • Kompatibilan je sa AutoCAD® menijem, skriptama i fontovima
  • Kompatibilan je sa AutoLISP®-om
  • Ima osnovne opcije Renderovanja
  • Poseduje Express Tools
  • Eksportuje i u PDF i u JPG format
  • 10,000 standardnih simbola i block-ova je dostupno free
  • Podržava RedLine i Markup sa progeCAD Viewer DWG

 

Leave a Reply