IT

Program “e-Vojvodina” poboljšava rad Pokrajinske vlade

thumb_21_novembar_2007_ciscoNovi Sad, 21. novembar – U Skupštini AP Vojvodine održana je prezentacija delatnosti Kompanije CISCO events. Domaćin je bio pomoćnik direktora Službe za opšte i zajedničke poslove Izvršnog veća AP Vojvodine Milan Paroški. On je objasnio da se, današnjom prezentacijom, nastavlja običaj predstavljanja kompanija koje podržavaju osavremenjavanje rada Pokrajinske vlade.

Bilo je reči o podršci programu “e-Vojvodina“, čija je realizacija započeta 2005. godine, uz vođstvo i koordinaciju Pokrajinskog sekretarijata za nauku i tehnološki razvoj i uz finansijsku podršku Stručne službe za realizaciju programa privrednog razvoja Vojvodine. Služba za opšte i zajedničke poslove IVV brine o implementaciji, održavanju i razvoju infrastrukture rada “e-Vojvodine”.

Jedna od važnih funkcija programa, uvedena u Izvršnom veću AP Vojvodine, je elektronsko praćenje sednica. Rečeno je da je to složena pilot aplikacija za praćenje protoka dokumenata – od generisanja dokumenata, do njihovog usvajanja na sednicama IVV. Ovu aplikaciju koristi oko 200 korisnika, uz dobre efekte u poslovanju Vlade.

21_novembar_2007_cisco

Svaki podatak se obrađuje elektronski, postoji evidencija gde se koji dokument nalazi, elektronski se dodeljuju zadaci, a sve su to funkcije koje prethode formiranju zapisnika i pre sednice Vlade. Da bi to bilo moguće, sednice se održavaju u sali opremljenoj prenosnim računarima u okviru bežičnog sistema prenosa koji se oslanja na CISCO tehnologiju. Pokrajinska vlada je, među prvima u regionu, primenila novu tehnologiju, obezbedivši jedan od preduslova da se pokrajinski organi približe građanima.

Primena nove tehnologije uveliko poboljšava rad Pokrajinske vlade. Elektronskim sednicama štedi se papir ranije trošen za evidentiranje materijala, nema mogućnosti da se materijali zagube i nema dugotrajnog protoka dokumenata kroz pisarnicu, jer se sve radi elektronski. Planirano je da se postojeća aplikacija obogati digitalnim potpisom, kada sistem bude usvojen u Republici Srbiji. Predviđeno je da se sistem proširi na kompletnu dokumentaciju Skupštine i Izvršnog veća APV, čime će biti postignuta potpuna elektronizacija, što je preduslov da elektronski javni servisi, preko portala, budu dostupni građanima.

Leave a Reply