Događaji · IT

Project Management BootCamp visoko ocenjen

Završen je i dugo očekivani Project Management BootCamp. BootCamp je bio smešten u savremeno opremljenom hotelu CePTOR na Fruškoj Gori iznad malog mesta Čerević u Sremu, na svega 30-ak kilometara od Novog Sada. U prirodno izolovanom okruženju Fruške Gore, polaznici su kroz 4 dana intenzivne obuke imali priliku da se upoznaju sa procesom planiranja i vođenja projekata u poslovnom okruženju.

Shodno tematici, polaznici ovog kursa su pripadnici menadžerske strukture kompanija. Project Management BootCamp-u su ovom prilikom prisustvovali rukovodioci iz sledećih kompanija: Siemens IT Solutions and Services, ECDL Licence doo, JP Zavod za Izgradnju grada, CT Computers doo, Pokrajinsko Izvršno veće i Panonske TE TO.

Autor i predavač na ovom kursu je bio dipl. ing Miroslav Janković (PMP, MBA, MCTS i MCT. Gosp. Janković je sertifikovani Project Manager sa više od 15 godina internacionalnog iskustva iz Upravljanja projektima i rukovođenja u korporativnom okruženju. Nakon završenog BootCamp-a, polaznici su predavača ocenili sa najvišom ocenom.

Polaznicima je predstavljen sveobuhvatni i kompletan trening ispunjen teorijskim i praktičnim znanjima. Teorijski deo je bio baziran na PMI metodologiji, najvećeg svetskog autoriteta iz upravljanja projektima (Project Management Institute) i savetima iz najbolje prakse u pripremi, planiranju, realizaciji, praćenju, kontroli i zatvaranju projekata. Pažnja je posebno bila upućena i na najvažniju komponentu svakog projekta, a to je projektni tim. Praktični deo je bio fokusiran na primenu vrhunskog i svetski najpopularnijeg softverskog alata za upravljanje projektima – MS Office Project 2007 Professional.

Pored intenzivne obuke, polaznici su imali organizovane izlete, između kojih su bili i poseta manastira Beočin, poseta zavičajnom muzeju u Čereviću i crkvi posvećenoj Sv.Savi, kao i nezaobilazne degustacije vina u poznatim podrumima u Čereviću i Banoštoru.

Leave a Reply