IT

Projekat ISTAT poboljšao kvalitet statističke obrade

Održana je završna konferencija Projekta podrške razvoju Republičkog zavoda za statistiku Srbije a koji je finansiran od strane Evropske unije preko Evropske agencije za rekonstrukciju. Projekat je vodio ISTAT, Italijanski institut za statistiku, a odnosio se na izradu nacionalnih računa, indeksa potrošačkih cena kao i ekonomiju privatnog preduzetništva. Pored toga, projekat se bavio saradnjom sa drugim proizvođačima statističkih podataka i razvojem odnosa sa javnošću.

Na skupu održanom 7. novembra 2007. godine, u Hotelu Kontinental, u Beogradu, govorili su g-din Dragan Vukmirović, Direktor Zavoda, g-din Luiđi Biđeri, Predsednik Italijanskog Nacionalnog instituta za statistiku, g-din Alberto Kamarata, Rukovodilac u Delegaciji Evropske komisije, g-din Olivije Bunen, Rukovodilac u Evropskoj agenciji za rekonstrukciju i g-đa An-Mari Auno, Rukovodilac u EUROSTAT.

Nakon toga su stručnjaci iz EU i Republičkog zavoda za statistiku prikazali rezultate trogodišnjeg projekta, gde su posebno mesto imali najnoviji podaci vezani za nacionalne račune.

Svim učesnicima su podeljeni materijali, odnosno publikacije sa podacima o nacionalnim računima i privatnom preduzetništvu, prigodna publikacija o samom Zavodu i, prvi put u Srbiji, rečnik pojmova nacionalnih računa, jedinstveni standard za korišćenje prilikom bavljenja makroekonomijom.

Opšti je zaključak da je ostvarena velika korist iz ovog projekta i da su stečena nova znanja koja će biti od izuzetnog značaja u narednom periodu pridruživanja EU kada se od statistike očekuje veoma veliki doprinos.

Leave a Reply