E-servisi · IT

Projekat “Stanje e-uprave u Srbiji 2007.”

Ministarstvo za telekomunikacije i informatičko društvo Vlade Republike Srbije saopštilo je da se studija „Procena stanja e-uprave u Srbiji, bazirana na evaluaciji implementacije 20 zajedničkih osnovnih javnih servisa“, od danas nalazi na veb strani ovog ministarstva.
U saopštenju se navodi da je studiju, na zahtev Ministarstva za telekomunikacije i informatičko društvo, izradio tim Elektronskog fakulteta u Nišu, predvođen Leonidom Stoimenovim.

U dokumentu se konstatuje da je elektronska uprava u Srbiji značajno napredovala u protekle četiri godine, ali da nivo sofisticiranosti daleko zaostaje za zemljama zapadne Evrope.

U izradi studije korišćena je najnovija metodologija Evropske komisije iz 2007. godine, kao i prethodna istraživanja u ovoj oblasti koja su rađena u Srbiji i zemljama okruženja.

Analizirano je 20 osnovnih javnih servisa koje je definisala Evropska komisija, a predmet analize bilo je više od 200 sajtova ministarstava, agencija, regionalnih i lokalnih organa uprave, bolnica i zdravstvenih centara, javnih biblioteka, univerziteta, policijskih stanica, kompanija koje se bave osiguranjem.

Tom prilikom je takođe ocenjeno da prva dva meseca 2008. godine ukazuju na to da će ocena stanja u e-upravi do kraja godine biti viša nego sada.

Studija „Procena stanja e-uprave u Srbiji, bazirana na evaluaciji implementacije 20 zajedničkih osnovnih javnih servisa“ predstavljena je na prezentaciji u Privrednoj komori Srbije 12. marta, dodaje se u saopštenju.

Leave a Reply