IT

Promena vizuelnog identiteta kompanije Xerox

Korporacija Xerox je u ponedjeljak otkrila najveću transformaciju svog korporativnog identiteta u istoriji kompanije. Brand je redizajniran tako da odražava ono što je postao novi Xerox – kompaniju orijentisanu prema kupcima, koja se oslanja na istoriju inovativnih ideja, proizvoda i usluga kako bi zadovoljila potrebe velikih, malih i srednjih kompanija.

Novi Xeroxov logo je sada Xeroxovo ime pisano malim slovima – ispisano živom crvenom bojom, uz koje se pojavljuje kugla na kojoj su iscrtane linije koje ilustriraju slovo “X” koje predstavlja Xeroxovu vezu sa svojim klijentima, partnerima, ekonomskom granom i inovacijama. Logo je redizajniran kako bi bolje služio u multimedijskim platformama.

Ovaj redizajn je različit od prošlih po tome što su oni uključivali samo promenu tipografije slova. Novi dizajn je rezultat globalnog istraživanja sprovedenog među zaposlenima, klijentima i partnerima.

Boja kao standard ispisa

Xerox namerava da štampu u boji učini jednako pristupačnim kao i crno/belu štampu. U tu svrhu tokom 2008. godine, namera je da u istraživanje tehnologija kolor ispisa investira 750 miliona dolara.

Kao vodeća kompanija u svetu po broju stranica odštampanihu boji, Xerox pojačava prisustvo štampeu boji u poslovnom okruženju, kroz nove tehnologije koje ga čine laganim i jeftinim. To su solid ink, color continuous feed i paralel printing – nove i zaštićene tehnologije za štampanje u boji.

U poslednje tri godine Xerox je lansirao više od 100 novih proizvoda stvarajući time, do sada, najširi portfelj proizvoda u toj grani proizvodnje.

Korporativne Internet stranice http://www.xerox.com, već su poprimile novi identitet, a kompanija odmah započinje sa promenom logotipa na svojim proizvodima, zgradama, vozilima i u svojim marketinškim materijalima. Očekuje se da će potpuni prelazak na novi identitet trajati oko 18 meseci.

Leave a Reply