IT

Proširenje Extreme softverskog tima

U cilju poboljšanja usluga koje pruža, kao i podrške tokom korišćenja softverskih proizvoda, firma Extreme je proširila svoj softverski tim za još pet članova. Ovo značajno proširenje predstavlja odgovor na rastuće zahteve malih i srednjih preduzeća za maksimiziranjem IT investicija, kroz optimizaciju nabavke i korišćenja softverske infrastrukture. Kao i uvek, Extreme osluškuje potrebe i trendove, kako bi na najbolji mogući način reagovao na nove izazove, pa očekujemo da ćemo u novom, proširenom sastavu podići nivo kvaliteta svojih usluga, pa tako i zadovoljstvo naših klijenata.

Leave a Reply