IT

Proširenje portfolia MP-SOFT GROUP-a

Firma MP-SOFT GROUP, jedan od najvećih regionalnih sistem integratora, proširuje svoj portfolio uvodeći tehničku zaštitu kao novost u ponudi za svoje postojeće i buduće korisnike. Tehnička zaštita je brzorastući segment s velikim tržišnim potencijalom, koji je posebno prisutan u industriji, sistemima prometa i veza, telekomunikacijama te građevinskom i turističkom sektoru.

S obzirom na kompleksnost rešenja iz područja tehničke zaštite, koja su bazirani na ICT tehnologijama, prednosti MP-SOFT-a kao sistem integratora je da će proširivši portfolio tehničkom zaštitom jedini na tržištu moći ponuditi celovita konvergentna rešenja kroz integraciju logičke i fizičke sigurnosti.

Leave a Reply