IT

Protiv ukidanja predmeta informatika u 3 i 4 razredu gimnazije

Društvo za informatiku Srbije i Udruženje informatičkih delatnosti Privredne komore Srbije organizivali su 20 januara 2011. okrugli sto „Zašto se ukida predmet iz informatike u 3 i 4 razredu gimnazije?“.

Razgovor su inicirali profesori informatike iz više gradova u Srbiji, reagujući na predlog Komisije za izradu novog predloga nastavnog plana za gimnazije u kome je predviđeno ukidanje predmeta informatika u 3 i 4 razredu gimnazije. Pomrnutu Komisiju je imenovao Zavod za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja.

Sastanku je pisustvovalo oko 40 profesora informatike u gimnazijama, i profesora univerziteta, kao i predstavnici Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja, Ministarstva za prosvetu, Ministarstva za telekomunikacije i informaciono društvo, Udruženja informatičke delatnosti i Društva za informatiku Srbije

Na sastanku su izneta i sledeća mišljenja:

-privredi i svim drugim delatnosatima potrebni su stručnjaci koji imaju mnogo viši nivo obrazovanja iz informatike,

-nezadovoljavajući je odnos našeg obrazovanja prema informatici kao predmetu u školama i to se manifestuje u tretiranju informatike kao izbornog predmeta u osnovnim školama i najavom još manjeg fonda časova u gimnazijama,

-obrazovni sistem u Srbiji je inferioran u odnosu na potrebe da se obrazuju kadrovi za život u savremenom informacionom društvu,

-efekti sadašnjeg obrazovanja iz informatike su nezadovoljavajući i to se vidi u maloj osposobljenosti najvećeg broja učenika da primenjuju znanja iz informatike i započnu kvalitetno studiranje na fakultetima iz oblasti informatike,

-Raspoloživi podaci pokazuju da je Srbija među poslednjim zemljama u Evropi u pogledu informacione pismenosti,

-nastava iz informatike treba da osposobi učenike da kada se zaposle mogu primenom informacionih tehnologija da rešavaju poslovne i druge zadatke.U savremenom društvu informatika je postalaa ossnovna infrastruktura za svakodnevni život i rad,

-razvoj kvalitetnih kadrova, koji su sposobni da primenjuju informacione tehnologije, je preduslov za prevazilaženje dugogodišnje krize i razvoj Srbije.

Na sastanku je nakon diskusija zaključeno da se:

na portalu Privredne komore Srbije otvori forum na kome će se u naerdne 3 nedelje prikupiti i drugi komentari stanja i predlozi potrebnih mera za poboljšanje statusa obrazovanja iz informatike u gimnazijama,

-na osnovi iznetih mišljenja formiraće se konkretni predlozi za bolje uređivanje statusa i izvođenje nastave iz informatike i

-organizovaće se sastanak sa Komisijom za izradu predloga nastavnog plana za gimnazije.

Leave a Reply