E-servisi · IT · Mobile

Provera statusa predmeta putem SMS-a u Agenciji za privredne registre

Agencija za privredne registre (APR) Republike Srbije saopštila je da će svim njenim korisnicima od danas biti dostupna usluga provere statusa predmeta preko SMS servisa, slanjem poruke na broj 7272, za sve privredne subjekte koji su i korisnici mobilnih mreža 064 i 065.
U saopštenju se navodi da je proveru statusa moguće obaviti za predmete koje pravna i fizička lica podnesu u Agenciji, odnosno u Registru privrednih subjekata i u Registru založnog prava na pokretnim stvarima i pravima (za upis zaloga).

Ova usluga aktivira se slanjem SMS poruke, sa prefiksom SPD (“status predmeta za privredna društva”), SPP (“status predmeta za preduzetnike”) ili SPZ (“status predmeta za zalogu”) i navođenjem broja pod kojim je predmet zaveden prilikom prijema u Agenciji.

Na ovaj upit korisnici usluge će u kratkom roku dobiti odgovor da li je predmet primljen u sedištu APR-a i da li je uzet u obradu, kao i to da li je zahtev pozitivno rešen ili je odbačen na osnovu zaključka registratora.

Provera statusa predmeta tarifira se sa 5 dinara po SMS poruci, čime se pokrivaju troškovi mobilnog operatera i provajdera, dok će Agencija ovu uslugu ustupati besplatno.

Ovom uslugom Agencija za privredne registre želi da izađe u susret svojim korisnicima i da u svakom trenutku i na svakom mestu učini dostupnom informaciju o statusu predmeta kako bi se dodatno skratilo vreme do registracije privrednog subjekta.

Takođe, od aprila svi korisnici usluga APR-a status svog predmeta mogu proveriti i na internet strani www.apr.sr.gov.yu, podseća se u saopštenju.

Leave a Reply