IT

Prva presuda zbog nezakonitog prikupljenih podataka od drugog lica

Prekršajni sud u Beogradu, u postupku protiv okrivljenog pravnog lica, „Lanus” D.O.O. iz Beograda i okrivljenog odgovornog lica u pravnom licu, Miroslava Petrovića, doneo je osuđujuću presudu zbog učinjenog prekršaja iz člana 57. stav 1. tačka 3. i stav 3. Zakona o zaštiti podataka o ličnosti i osudio ih na novčanu kaznu u iznosu od 100.000 dinara, odnosno 10.000 dinara pojedinačno.

data-guard-sxc

Presudu je sud doneo 11.12.2013. po prekršajnoj prijavi Poverenika podnetoj 01.10.2012.

Okrivljeni su krivi jer su od GSP-a Beograda zatražili i dobili snimak kamera integrisanih u tramvaju CAF 1505 kako bi utvrdili koja su lica u tom tramvaju nasilno iščupala validator za očitavanje kartica gradskog prevoza. Na taj način nezakonito su prikupljeni podaci od drugog lica (GSP), protivno odredbi člana 14. st. 2. Zakona o zaštiti podataka o ličnosti, a snimak je je potom istaknut na internetu

Na zatraženom snimku evidentirano je petoro mladih ljudi koji su bili u istom društvu, od kojih je jedan iščupao validator za očitavanje kartica za prevoz., kao i prepoznatljiv lik mladića koji nije bio u istom društvu.

Sud nije prihvatio odbranu okrivljenih da im je sporni snimak bio neohodan za podnošenje krivične prijave, budući da je krivična prijava uz snimak od GSP-a mogla biti podneta i bez posredovanja okrivljenog pravnog lica, dakle uz saradnju policije i GSP-a kao lica kod kojeg se podaci nalaze. Ovo posebno iz razloga što je snimak sa kamere završio i na internetu, čime je povređeno pravo na privatnost lica koja se nalaze na snimku.

Presudu možete da preuzmete OVDE 

izvor: Poverenik

Leave a Reply