IT

Prva Rover stanica u okviru kontrolnog centra nacionalne mreže GNSS stanica Republike Srbije – AGROS

Od prvog decembra kontrolni centar sistema AGROS je uveo novi servis pod imenom monitoring servis. Uspostavljanjem prve rover stanice koja simulira rad prijemnika na terenu korisnici kontrolnog centra Republičkog geodetskog zavoda imaju potpuniji uvid u rad sistema nacionalne mreže kontrolnog centra AGROS.

Rover stanica je postavljena na krovu zgrade Republičkog geodetskog zavoda, koristi prijemnik JAVAD Legacy sa Trimble Zephyr antenom. Servis je uspostavljen u saradnji sa kolegama iz Švedske nacionalne mreže SWEPOS.

Preko ovog servisa korisnici mogu da prate tačnost koja se postiže korišćenjem kontrolnog centra nacionalne mreže AGROS, brzinu inicijalizacije kao i samu stabilnost sistema. Sve ove parametre korisnici mogu da prate u realnom vremenu. Naime na adresi www.rgz.gov.rs/agros na početnoj stranici u delu gde su prikazani linkovi, izborom linka sa nazivom AGROS Rover stanice – Monitor, korisnik ima mogućnost uvida u navedene parametre sistema AGROS. Korisnik kontrolnog centra u svakom trenutku može da pristupi navedenoj stranici sa bilo koje teritorije Republike Srbije koristeći internet pretraživač u svom prijemniku ili nekom drugom mobilnom uređaju.

Uspostavljanjem alarmnog servisa u kombinaciji sa monitoring servisom kontrolni centra AGROS i Republički geodetski zavod je omogućio potpuni uvid u rad sistema nacionalne mreže permanentnih stanica Republike Srbije.

Leave a Reply