IT

Prvi izvoz elektronskog otpada u Singapur

BiS Reciklažni centar započeo je danas izvoz prvog od šest kontejnera, koji čine kontigent od 100 tona, nereciklabilnog elektronskog i električnog (EE) otpada u Singapur.

Kompanija Božić i Sinovi d.o.o., u okviru koje posluje BiS Reciklažni centar, je potpisala višegodišnji ugovor sa renomiranom singapurskom kompanijom o izvozu EE otpada u Singapur. Kompanija Božić i Sinovi je prva kompanija koja vrši izvoz nereciklabilnog materijala u Singapur.
„Nereciklabilni deo EE otpada koji ćemo izvoziti predstavlja ostatak od rastavljenje elektronske i električne opreme, štampanih ploča, memorija, procesora, kartica kao i drugih komponenata” objasnio je menadžer BiS Reciklažnog centra Božidar Potkonjak.

U Srbiji, kao ni većini evropskih zemalja, ne postoje adekvatna visokotehnološka rešenja i postrojenja za finalnu reciklažu ovakvog otpada, dok na svetskom nivou postoji samo nekoliko specijalizovanih fabrika.

“Naš partner je renomirana singapurska kompanija koja je ovlašćena i specijalizovana za finalnu reciklažu EE otpada. Ponosni smo što su naši partneri prepoznali visoke standarde i profesionalni način rada koji sporovodi BiS Reciklažni centar na polju prikupljanja i tretmana EE otpada ” izjavio je gdin Potkonjak.

Očekuje se da će BiS Reciklažni centar izvesti oko 200 tona nereciklabilnog EE otpada u prvoj godini izvoza u Singapur.

„Izvoz nereciklabilnog EE otpada predstavlja veliki početak čišćenja Srbije od štetnog elektronskog otpada i priliku za podizanja svesti o značaju ekologije”, zaključio je generalni direktor kompanije Božić i Sinovi doo.
BiS Reciklažni centar osnovan je u okviru kompanije Božić i sinovi, juna 2006., bazirajući se na iskustvima evropskih reciklažnih centara. BiS Reciklažni centar sertifikovan je i priznat od nadležnih institucija u Srbiji za reciklažu elektronskog i električnog otpada, i pruža kompletne usluge kompanijama, organizacijama i fizičkim licima koji žele da na pravilan način odlože rashodovanu elektronsku i električnu opremu i fluorescentne cevi i sijalice.

Leave a Reply