Događaji · IT

Prvi ministarski skup o digitalizaciji

U Narodnoj skupštini Republike Srbije otvoren je Regionalni seminar i ministarski okrugli sto o prelasku sa analognog na digitalno emitovanje televizijskog programa, na kom se okupilo više od 19 visokih delegacija iz Centralne i Istočne Evrope. Ministarstvo za telekomunikacije i informaciono društvo Republike Srbije organizovalo je ovaj događaj u saradnji sa Međunarodnom unijom za telekomunikacije, specijalizovanom agencijom Ujedinjenih nacija, čija je Republika Srbija jedan od osnivača, još daleke 1866. godine. Ovo je prva ministarska konferencija u oblasti digitalizacije koja se održava u našoj zemlji, a generalni sekretar Međunarodne unije za telekomunikacije dr Hamadoun Touréje zajedno sa ministarkom Jasnom Matić otvorio ovaj događaj.

Republika Srbija je 2006. godine u Ženevi potpisala sporazum GE06 i time se obavezala da najkasnije do 17. juna 2015. godine pređe na digitalno emitovanje radio i televizijskog programa, što su dužne da urade i sve evropske zemlje. Preporuka Evropske Komisije članicama EU je da potpuni prelazak na digitalno emitovanje bude završen do početka 2012. godine.

“Prelazak na digitalno emitovanje je jedan od prioriteta Ministarstva za telekomunikacije i informaciono društvo, i veoma bitno pitanje od nacionalnog značaja. Kao što znate, proces digitalizacije značajno utiče na živote ljudi. Neuporedivo bolji kvalitet radio i televizijskog emitovanja indirektno poboljšava nivo informacija dostupnih građanima. Srbija je izuzetno posvećena tome da završi proces digitalizacije u roku koji je ITU preporučila, kao i uspešnoj integraciji u jedinstveni sistem koji će emitovati radio i televizijski program najvišeg mogućeg kvaliteta,“ istakla je ministarka Jasna Matić.

Osnovni cilj ove konferencije je razmena iskustva i ukazivanje na tehničke, regulatorne i ekonomske izazove prelaska sa analognog na digitalno emitovanje televizijskog i radio programa. Kroz prezentaciju postignutih rezultata, konferencija takođe ima za cilj da pokaže najbolje načine za prevazilaženje ovih izazova.

“Koristim ovu priliku da se zahvalim Međunarodnoj telekomunikacinoj uniji koja nam je pomogla u svim segmentima organizovanja konferencije i prepoznala važnost ovog pitanja.Takođe bih želela da se zahvalim njegovoj ekselenciji, gospodinu Tureu što je došao i svojim prisustvom doprineo većem prepoznavanju ove izuzetno bitne teme“, izjavila je ministarka Jasna Matić.

“Izuzetno mi je zadovoljstvo što je Ministarstvo za telekomunikacije i informaciono društvo Republike Srbije iniciralo održavanje Regionalnog seminara i Ministarskog okruglog stola o prelasku sa analognog na digitalno emitovanje televizijskog programa. Ovo je prvi put da se slična konferencija održava u ovom delu Evrope. Predstavnici zemalja u regionu će izložiti svoja iskustva i dosadašnje rezultate prelaska sa analognog na digitalno emitovanje televizijskog programa, a stručnjaci Međunarodne unije za telekomunikacije će prezentovati studije slučajeva i analizu najboljih evropskih iskustava u ovom procesu”, istakao je dr Hamadoun Touré.

Leave a Reply