IT · Telekomunikacije

PSC razvija moderan kontakt centar

PSC je ovog meseca započeo razvoj kontakt centra po najnovijim svetskim standardima

CSP – Customer Service Pakom je projekat koji je nastao kao odgovor na rast IT industrije i potrebe tržišta. CSP pruža najbolji raspoloživi paket outsourcing usluga, baziran na najsavremenijim tehnologijama, hardwareu i software-u svetski poznatih firmi (CISCO i HP) kojise oslanja na stručnosti iskustvo u upravljanju procesima i ljudima.CSP nudi kompletne usluge Contact Centra.

Contact Centar predstavlja centralno mesto za razmenu informacija izmedju klijenta i njegovih korisnika . Informacije koje se pružaju korisnicima plasiraju se preko agenata, IVR (govornog automata), email, sms, fax.

Pružamo široku lepezu Contact Center usluga, poput:

·Phone Support – Inbound & Outbound Voice Support

·Email Support Service

·WEB- Online Chat Support Service

·Technical Support

Početak rada kontakt centra očekuje se u Maju.

Više informacija na www.contact-eu.com/srb

Leave a Reply