Događaji · E-servisi · IT

PTT Srbija promovisala platne automate i GPRS terminale

Javno preduzeće PTT saobraćaja «Srbija» pustilo je u rad veći broj platnih automata opremljenih sa alfanumeričkom tastaturom i bar kod čitačem.

Puštanje u rad ovih automata omogućiće komitentima korišćenje poštanskih usluga 24 časa dnevno i to bez prisustva poštanskih radnika. Uz pomoć ovih automata, koji su povezani u jedinstvenu informacionu mrežu Pošte moćiće da se obavljaju usluge poput isplate novca i upita stanja na računu korisnika pa sve do off lajn plaćanja računa Telekoma i Infostana, ili on lajn dopune mobilnih telefona (svi operateri) kao i kupovine vremena za koriđćenje PTT Net-a.

Ovaj veliki projekat Pošte Srbije promovisao je Goran Ćirić, generalni direktor, koji je najavio da će Pošta nastojati da ovakav način plaćanja u najkraćem vremenskom roku bude dostupan na što većem broju poštanskih punktova.

U isto vreme održana je i promocija mobilnog GPRS terminala koji omogućuje prijem pošiljaka i paketa na adresi pošiljaoca uz plaćanje karticom. Ovakav uređaj, u prvoj fazi implementacije, koristiće 300 kurira Post Expresa, a kasnije i svi poštari.

Leave a Reply