Događaji · E-servisi · IT

Puštanje u rad Programa za automatsko vođenje predmeta u Trgovinskom sudu u Leskovcu

Pomoćnik ministra pravde u Vladi Republike Srbije Dejan Pašić posetiće Trgovinski sud u Leskovcu povodom uvođenja Programa za automatsko vođenje predmeta (AVP) u ponedeljak, 21. jula.

Sistem za automatsko vođenje predmeta, koji je razvijen u okviru Projekta reforme sudske uprave trgovinskih sudova Srbije (CCASA), koji finansiraju Ministarstvo pravde Vlade Srbije i Agencija SAD za međunarodni razvoj (USAID), biće pušten u rad u 14 časova, u Trgovinskom sudu, u Leskovcu, Bulevar oslobođenja 2.

Ovaj sistem omogućava preko interneta direktan pristup popisu spisa, kao i drugim relevantnim podacima o sudskim predmetima, čime se unapređuje transparentnost u radu trgovinskih sudova i dostupnost informacijama o njihovim predmetima.

Cilj uvođenja programa je jačanje i modernizacija rada sudske uprave, kao i stvaranje povoljne sredine za strana i domaća ulaganja.

Pomenuti program već se koristi u Trgovinskom sudu u Beogradu, Novom Sadu i Sremskoj Mitrovici, a planirano je da do kraja ove godine bude u uveden u sve trgovinske sudove u Srbiji.

Leave a Reply