AlphaNet
IT

QUADEL na iSEC 2013 predstavlja elektronsku opremu iz oblasti tehničke zaštite

Od osnivanja 1992. godine, prioritet u poslovanju preduzeća QUADEL DOO iz Niša je dat stvaranju sopstvenih resursa za proizvodnju elektronske opreme iz domena tehničke zaštite, sa oblašću dojave i upravljanja gašenjem požara kao primarnom.

Razvojnom putu započetim proizvodnjom konvencionalnih kontrolnih panela (centrala) kao i softverskih paketa za centralni nadzor, snažan podsticaj je dat 1996. godine, ustanovljenjem poslovno-tehničke saradnje sa svetskim liderom u detekciji požara, kompanijom HOCHIKI (Japan), odnosno njenim evropskim ogrankom – HOCHIKI EUROPE (England). Osvajanjem tehnologije za proizvodnju centrala i odgovarajućih interfejsnih modula namenjenih procesiranju najsavremenijih analogno-adresibilnih detektora i ulazno/izlaznih elemenata kompatibilnih ESP komunikacionom protokolu, QUADEL je postao jedini proizvođač te vrste opreme u Srbiji i jedan od malobrojnih na području istočne Evrope.

AlphaNet

Paralelno s ovim, QUADEL je u tom periodu razvio i digitalne sisteme za distribuciju i prikaz tačnog vremena, kasnije unapređene mogućnostima eksterne GPS sinhronizacije i RF distribucije signala.

Najnovijim dostignućem, analogno-adresibilnim sistemima za detekciju ugljen-monoksida kompletno razvijenim u QUADEL-u i sa performansama superiornim u odnosu na postojeće na tržištu, upotpunjen je program detekcije gasa i osvojena mogućnost integracije sa sistemima za dojavu požara.

Do danas je oprema QUADEL-a ugrađena u više od 1000 objekata, pri čemu se kontrolni paneli za upravljanje gašenjem požara više godina izvoze na skandinavsko tržište. Ovo predstavlja garanciju za dalju ugradnju već postojećih, ali i veliko iskustvo za razvoj novih tipova sistema.

Leave a Reply