Događaji · IT

Računar za najboljeg studenta Fakulteta tehničkih nauka

Na proslavi “DANA FAKULTETA TEHNIČKIH NAUKA”, a povodom 49. godina postojanja ove akademske ustanove, kompanija ComTrade Group poklonila je računar Ivanu Kastelanu, najboljem od najboljih diplomiranih studenata. Nagradu je uručio Vladan Atanasijević, generalni direktor Spinnaker-a članice grupacije.

Kompanija Comtrade nedavno je na manifestaciji ComTrade Fabrika znanja potpisala Ugovor o saradnji upravo sa Fakultetom tehničkih nauka, koji predstavlja podlogu za zajedničke naučno istraživačke projekte i primenu razvijenih rešenja u realnim uslovima.

Kompanija ComTrade želi da ubuduće pomaže obrazovnim institucijama i da postane nastavno naučna baza škola i fakulteta, u cilju obuke i selekcije svojih budućih kadrova.

Školama i fakultetima se pruža mogućnost da efikasnije organizuje stručnu praksu i uključe svoje đake i studente osnovnih i poslediplomskih studija u realizaciju realnih projekata, čime će značajno uticati na podizanje stručnog potencijala svojih đaka i studenata.

Leave a Reply