Hardware · IT

Računari u Srbiji ipak pojeftinili

Nakon objavljivanja Pravilnika ministarstva finansija, neke domaće IT kompanije snizile cenu računara. Mnogi problemi ipak ostali.

Jedno od veoma brzo ispunjenih predizbornih obećanja – smanjenje poreza na dodatnu vrednost pri kupovini računara – kod većine proizvođača i prodavaca IT opreme još nije doprinelo očekivanom sniženju cena. Prodavci tvrde da nadležno ministarstvo još uvek nije dalo precizno tumačenje pojma „računarska oprema“, te da se uputstvo očekuje ovih dana.

Ovakvo obrazoloženje može biti samo delimično tačno i to samo ako se zna da predstavnici domaće kompjuterske industrije nisu zadovoljni činjenicom da zakonsko rešenje nije adekvatno tretiralo ovu oblast, te da je najpre umanjenje poreza podrazumevalo samo pojam „kompjutera“, što bi umanjenje poreza svelo na izuzetno mali broj proizvoda.

Naime, Ministarstvo finansija objavilo je u Službenom glasniku 9. jula ove godine Pravilnik u kojem se preciznije definiše da se personalnim računarom (u smislu člana 23. stav 2. tačka 7a) Zakona) smatra računarski hardver koji se sastoji od kućišta sa svim njegovim elementima, monitora, tastature i miša. U pitanju je dakle, samo tzv. bazna konfiguracija, ali je osnov za sniženje cena definitivno postojao.

Iako je ministarstvu finansija i sama odmah uputila primedbe i zahtev za dodatnim pojašnjenjima, jedna od naših najuglednijih kompjuterskih kompanija Pakom Grupa je odmah snizila cene.

Sva roba u Pakomovom distributivnom kanalu i Pakom Shop-ovima, na koju se primenjuju odredbe Zakona o promeni PDV, odmah je pojevtinila za procenat za koji je i porez smanjen, jer mi nismo bili među onim firmama koje su nastalu razliku nadoknadile nadgrađenim trgovačkim maržama. Naprotiv, mi verujemo da će nove poreske olakšice biti olakšavajuća okolnost za mnoge koji bi da nabave računare, pa je i naša obaveza da doprinesemo poboljšanju kupovne mogućnosti naših korisnika“- ističe Vesna Petrović, finansijska direktorka Pakom Grupe.

Iako pozdravlja odluku o umanjenju PDV, koju vidi kao meru usmerenu na podsticanje kompjuterskog opismenjavanja, jedan od vlasnika Pakom Grupe, dipl. ing. Srđan Pavlović ističe da je nejasno zbog čega je Vlada, koja promoviše legalizaciju softvera, za ovaj značajni deo računaske tehnologije ostavila PDV od 18%.

Ovo je još važnije pitanje kada se zna da, na sreću, Srbija ima „domaću pamet“, vrhunske stručnjake koji stvaraju svetski priznate računarske programe i rešenja. Za razliku od industrije proizvodnje hardvera, koja je tek u povoju i kojoj je potreban snažan podsticaj, Srbija već ima razvijenu softversku industriju i mnoge veoma ugledne kompanije koje se softevrima bave na svetskom nivou. Nesmanjeni porez na softere čini ih i dalje skupim, a time i ne doprinosi masovnijoj legalizaciji, “ naglašava Pavlović.

Ostala obrazloženja proizvođača i prodavaca kompjuterske opreme tiču se, između ostalog, i monitora, jer su od poreza oslobođeni samo oni monitori koji nemaju DVI izlaz. Pretpostavlja se da je zadržavanje poreza od 18% na monitore sa DVI izlazom posledica carinskog propisa po kojem se oni tretiraju kao televizori, a da to, pak , potiče od nekadašnje potrebe da se zaštiti, u međuvremenu nepostojeća, domaća industrija TV prijemnika.

Kako bi ove i druge nelogičnosti, koje su često zaostale iz bivših vremena, što manje kočile razvoj domaće informatičke branše, a time i mogućnosti građana da priđu evropskom nivou opremljenosti, Pakom Grupa je među onim IT kompanijama koje insistiraju na stvaranju nacionalne strategije za razvoj informatičkog društva, “ kaže Srđan Pavlović i napominje da je kod nadležnih ministarstava pokrenuta i inicijativa za održavanje skupa sa najeminentnijim proizvođačima kompjuterske opreme i uglednim domaćim IT firmama, kako bi se problemi sagledali sa svih strana i našla najbolja rešenja.

Među najčešće pominjanim problemima je i problem sertifikacije računara proizvedenih u našoj zemlji. Naime, prema postojećim propisima, računari koji su sastavljani u domaćim fabrikama od stranih komponenata, mogu da dobiju sopstvenu robnu marku, ali ne i sertifikat o domaćem poreklu proizvoda. Ovo je utoliko problematičnije kada se zna da sve svetske kompanije, uključujući i najpoznatije brendove, u svoje računare ugrađuju komponente proizvedene u Aziji, ali njihovi računari bez dileme imaju poreklo zemlje u kojoj je sedište kompanije.

Za isti princip opredelile su se i države u regionu, pa računari sklopljeni po potpuno istom principu u zemljama bivše Jugoslavije, imaju poreklo svojih zemalja. To pak, firme iz Hrvatske, Bosne i drugih ex YU republika favorizuje u odnosu na naše kompjuterske kompanije, pa upravo zato one često dobijaju tendere ne samo u inostranstvu, nego i kod nas. Drugim rečima, odbijajući da da potvrdu o poreklu računarima domaćih proizvođača, naša država jednostavno srpske firma izbacuje iz konkurencije. Ovakvo ponašanje države tim više je nelogično što se na sve strane proklamuje jačanje domaće industrije, potreba za povećanjem zaposlenosti, kao i ravnomerni regionalni razvoj. A postavlja se i pitanje – šta bi sa onim „kupujmo domaće“?

Leave a Reply