Događaji · IT

Računarska učionica za decu u Zvečanskoj

Nastavljajući akciju pomoći Domu za srednjoškolsku i studentsku omladinu u Zvečanskoj 52 kompanija ComTrade opremila je učionicu sa ComTrade računarima koje je poklonila ovoj ustanovi.

U toj učionici administratori ComTradea su umrežili 4 računara dok se pored toga, po odluci upravnice Snežane Milovanović, još dva računara nalaze u stambenim zajednicama doma. Učionica jeopremljena i zidnim edukativnim tablama, a svakom štićeniku poklonjena je po knjiga ‘’Osnovi rada na računaru’’.

Rad i učenje na računarima kao i povezivanje ComTradeove računarske igraonice na Internet pomoći će ovim mladim ljudima da prošire vidike, upoznaju nove prijatelje, steknu potrebna znanja i postanu deo porodice svestranih ljudi 21. veka.

Akciju pomoći Domu za srednjoškolsku i studentsku omladinu u Zvečanskoj 52, kompanija ComTrade pokrenula je u saradnji sa medijskom kućom “ABC” i njenim dnevnim listom Kurir.

Leave a Reply